(Tebliğ No: 2015/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (16.10.2018 t. 30567 s. R.G.)


Çin Menşeli ve/veya bu ülke çıkışlı,  560314 gtip te yer alan PU sıvanmış mensucatın ithalatında uygulanan damping vergisinin devamına karar verildi
 
Çin menşeli ve/veya bu ülke çıkışlı, 392113 gtip te yer alan deri taklidi mensucatın ithalatında damping vergisi alınmasına karar verildi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (16.10.2018 t. 30567 s. R.G.)Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi