2001/20 sayılı Preselenmiş Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğin 1, 7 ve 8 inci maddeleri değiştirilmiştir. (27/7/2001-24475 RG)


Preselenmiş Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ’in Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/38) (21.08.2009 t. 27326 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

MADDE 1 – 27/7/2001 tarihli ve 24475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2001/20 sayılı “Preselenmiş Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ”in 1 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 1 – 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Pamukların Kontrolüne Dair Tüzüğün” 7 nci maddesinde yazılı Kısa Elyaflı (yerli), Orta Elyaflı (Upland) ve Uzun Elyaflı pamuk gruplarının sınıf ve tipleri aşağıdaki gibi tespit edilmiş ve adlandırılmıştır:

a. Kısa Elyaflı (Yerli) Pamuklar:

Gossypium herbaceum L., Gossypium arboreum L. türüne giren pamuklar olup, elyaf uzunlukları 19.05 mm.’den kısadır. Kısa Elyaflı (yerli) grubuna dâhil pamukların tipleri ve tanımları aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:

1. Yerli 1:
Kendi grubunun en yüksek beyaz renk ve parlaklığını gösterir, yabancı madde yok denecek kadar az ve çırçırlama hatası bulunmayandır.
2. Yerli 2:
Yerli 1’e nazaran biraz daha matlaşmış renkte, yabancı maddesi biraz daha fazla, çepel rengi kahverengiye dönüşmüş ve çırçırlama hatası az olandır.
3. Yerli 3:
Yerli 2’ye nazaran biraz daha matlaşmış ve grileşmiş renkte, yabancı maddesi siyahlaşmış ve çırçırlama hatası olandır.
b. Orta Elyaflı (Upland) Pamuklar:
Gossypium hirsutum L. türüne giren pamuklar olup, elyaf uzunlukları 20.06 mm. - 34.54 mm. arasındadır. Orta Elyaflı (upland) grubuna dâhil pamukların sınıfları ile bu sınıflara ait tiplerin adları ve tanımları aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:
1. Beyaz Sınıfı:
Tipin doğal rengini ihtiva eden parlaklık ve canlılıkta lekesizdir (beneksiz).
Tipler:
1.1) Standart Ekstra: En yüksek derecede beyaz renk ve parlaklık gösterir ve yabancı maddesi yok denecek kadar az, çırçırlama hatası bulunmayan kusursuz pamuklardır.
1.2) Standart Garanti: Ekstra ile Standart 1 arasındaki geçişli pamuklardır. Bu pamuklar Ekstra sınıfına yakın olmakla birlikte Ekstra sınıfından bir derece aşağıda, Standart 1’den bir derece yukarıdadır. Standart Ekstra’ya yakın yüksek derecede beyaz renk ve parlaklık gösterir ve yabancı maddesi yok denecek kadar az, çırçırlama hatası bulunmayan kusursuz pamuklardır.
1.3) Standart 1: Standart Garanti sınıfına girmeyen parlak beyaz renkte, yabancı maddesi Standart Garanti’den biraz fazla, haşere tahribatı ve çırçırlama hatası bulunmayan pamuklardır.
1.4) Standart 2: Standart 1’e nazaran biraz matlaşmış renkte, yabancı maddesi biraz fazla, rengi kahverengiye dönüşmüş, haşere tahribatı bulunmayan ve çırçırlama hatası en az olan pamuklardır.
1.5) Standart 3: Standart 2’ye nazaran biraz daha matlaşmış, açık gri renkte, yabancı maddesi Standart 2’den fazla ve siyahlaşmış, çırçırlama hatası ve haşere tahribatı az olan pamuklardır.
1.6) Standart 4: Standart 3’e nazaran daha fazla matlaşmış, biraz daha grileşmiş, yabancı maddesi Standart 3’den fazla ve siyahlaşmış, çırçırlama hatası ve haşere tahribatı olan, yeteri kadar olgunlaşmamış pamukları da ihtiva eden ve benekli kabul edilmeyecek kadar lekeleri bulunandır.
1.7) Standart 5: Standart 4’e nazaran rengi daha da matlaşmış ve grileşmiş, yabancı maddesi Standart 4’e göre biraz daha fazla ve siyahlaşmış, çırçırlama hatası ve haşere tahribatı olan, yeteri kadar olgunlaşmamış pamukları da ihtiva eden ve benekli kabul edilmeyecek kadar lekeleri bulunandır.
2. Benekli Sınıfı:
Beyaz sınıftaki her tipteki pamukların, çiğ, rutubet, yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı değişik büyüklüklerde beneklenmiş olanıdır.
Tipler:
2.1) Standart 1: Beyaz standart 1 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı hafif beneklenmiş olanıdır.
2.2) Standart 2: Beyaz standart 2 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı benek durumu ve büyüklükleri Standart 1’den biraz fazla olanıdır.
2.3) Standart 3: Beyaz standart 3 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı benek durumu ve büyüklükleri Standart 2’den biraz fazla olanıdır.
2.4) Standart 4: Beyaz standart 4 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı benek durumu ve büyüklükleri Standart 3’den biraz fazla olanıdır.
2.5) Standart 5: Beyaz standart 5 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı benek durumu ve büyüklükleri Standart 4’den biraz fazla olanıdır.
2.6) Standart 6: Beyaz standart 6 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı benek durumu ve büyüklükleri Standart 5’ten biraz fazla olanıdır.
3. Sarı Lekeli Sınıfı:
Benekli sınıftaki her tipteki pamukların, aşırı derecede çiğ ve rutubete maruz kalması, birden çok yağmur yemesi, kötü toplama ve olumsuz depolama şartlarından dolayı beneklerinin büyüyüp dağılıp sararmış olanıdır.
3.1) Standart 1: Benekli standart 1 pamuğun yağmura maruz kalmasından, toplama ve depolama şartlarından dolayı beneği büyümüş ve hafif sararmış olanıdır.
3.2) Standart 2: Benekli standart 2 pamuğun aşırı yağmura maruz kalması, toplama ve depolama şartlarından dolayı sarılık durumu ve sarılık oranı Standart 1’den biraz fazla olanıdır.
3.3) Standart 3: Benekli standart 3 pamuğun yoğun ve aşırı yağmura maruz kalması, toplama ve depolama şartlarından dolayı sarılık durumu ve sarılık oranının Standart 2’den biraz fazla olanıdır.
3.4) Standart 4: Benekli standart 4 pamuğun yoğun ve defalarca aşırı yağmura maruz kalması, yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı sarılık durumu ve sarılık oranının Standart 3’den biraz fazla olanıdır.
3.5) Standart 5: Benekli standart 5 pamuğun yoğun ve defalarca aşırı yağmura maruz kalması, yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı sarılık durumu ve sarılık oranının Standart 4’ten biraz fazla olanıdır.
3.5) Standart 6: Benekli standart 6 pamuğun yoğun ve defalarca aşırı yağmura maruz kalması, yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı sarılık durumu ve sarılık oranının Standart 5’den biraz fazla olanıdır.
4. Renkli Sınıfı:
Yağmur ve kırağı yemiş veya aşırı rutubetli olarak toplanmış, depolarda uzun süre ve kötü şartlarda muhafaza edilmesi sonucunda fermantasyona uğramış kütlü pamukların çırçırlanması neticesinde çok hafif kahverengi, hafif kahverengi, kahverengi ve koyu kahverengiye dönüşmüş pamuklardır.
Tipler:
3.1) Renkli 1: Kırağı, don etkisi ve fermantasyon nedeniyle rengi çok hafif kahverengiye dönüşen pamuklardır.
3.2) Renkli 2: Kırağı, don etkisi ve fermantasyon nedeniyle rengi hafif kahverengiye dönüşendir.
3.3) Renkli 3: Kırağı, don etkisi ve fermantasyon nedeniyle rengi kahverengiye dönüşen pamuklardır.
3.4) Renkli 4: Kırağı, don etkisi ve fermantasyon nedeniyle rengi koyu kahverengiye dönüşen pamuklardır.
4.Tip Dışı Sınıfı:
Beyaz, hafif benekli, sarı lekeli ve renkli sınıfına girmeyen yabancı maddesi (toprak dahil) fazla, yağ bulaşmış, preseli pamuk balyalarının yangın ve su baskınına maruz kalmış, çiğitle beraber aşağı düşen pamukların işlenmesinden meydana gelen pamuklardır.
Tipler:
4.1) Tip Dışı (Özürlü): Fazla miktarda yabancı madde ve toprak bulunan kütlü pamukların çırçırlanmalarıyla elde edilenler ile çırçırlama esnasında top başlarında biriken yağlı ve kopuk liflerden oluşanlardır.
4.2) Tip Dışı (Kuşbaşı): Çırçırlama esnasında çiğitle beraber aşağı düşen pamukların işlenmesi neticesinde elde edilendir.
4.3) Tip Dışı (Avaryalı): Preseli pamuk balyalarının yangın ve su baskınına maruz kalması sonucu ortaya çıkan pamuklardır.
c. Uzun Elyaflı Pamuklar:
Gossypium barbadense L. türüne giren pamuklar olup, elyaf uzunlukları 30.48 mm. ve daha uzundur. Uzun elyaflı pamuk grubundan ülkemizde yetiştirilmekte olan türler (Sea Land, Delcerro. vb.) kendi isimleri ile 4 tipe ayrılarak derecelendirilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in 7 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 7- Orta elyaflı pamukların sınıf ve tipleri itibariyle yüksek kapasiteli lif analiz cihazındaki (HVI, High Volume Instruments) renk dereceleri ile içerdiği yabancı madde oranı aşağıda gösterildiği gibi tespit edilmiştir.
Renk; Orta Elyaflı pamukların renk sınıfları; Beyaz, Benekli, Sarı Lekeli, Renkli, Tip Dışı olarak belirlenmiştir. Beyaz, Benekli, Sarı Lekeli, Renkli sınıflar, HVI Ölçüm Modülündeki “Renk” test metodu ve Nickerson-Hunter pamuk kolorimetre diyagramında Rd ve +b değerlerinin kesiştiği yerin belirlenmesi suretiyle, Tip Dışı pamuklar ise meydana geliş özelliklerine göre aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.
1-Orta Elyaflı Pamukların Renk Dereceleri


BEYAZ SINIFINA AİT TİPLER

RENK KODU

RENK ARALIĞI

Standart Ekstra

11

11-1. 11-2. 11-3. 11-4

Standart Garanti

21

21-1. 21-2. 21-3. 21-4

Standart 1

31

31-1. 31-2. 31-3. 31-4

Standart 2

41

41-1. 41-2. 41-3. 41-4

Standart 3

51

51-1. 51-2. 51-3. 51-4

Standart 4

61

61-1. 61-2. 61-3. 61-4

Standart 5

71

71-1. 71-2. 71-3. 71-4

BENEKLİ SINIFINA AİT TİPLER

RENK KODU

RENK ARALIĞI

Standart 1

12

12-1. 12-2. 12-3. 12-4

Standart 2

22

22-1. 22-2. 22-3. 22-4

Standart 3

32

32-1. 32-2. 32-3. 32-4

Standart 4

42

42-1. 42-2. 42-3. 42-4

Standart 5

52

52-1. 52-2. 52-3. 52-4

Standart 6

62

62-1. 62-2. 62-3. 62-4

SARI LEKELİ SINIFINA AİT TİPLER

RENK KODU

RENK ARALIĞI

Standart 1

13

13-1. 13-2. 13-3. 213-4

Standart 2

23

23-1. 23-2. 23-3. 23-4

Standart 3

33

33-1. 33-2. 33-3. 33-4

Standart 4

43

43-1. 43-2. 43-3. 43-4

Standart 5

53

53-1. 53-2. 53-3. 53-4

Standart 6

63

63-1. 63-2. 63-3. 63-4

RENKLİ SINIFINA AİT TİPLER

RENK KODU

RENK ARALIĞI

Standart 1

24

24-1. 24-2. 24-3. 24-4

Standart 2

34

34-1. 34-2. 34-3. 34-4

Standart 3

44

44-1. 44-2. 44-3. 44-4

Standart 4

54

54-1. 54-2. 54-3. 54-4

TİP DIŞI SINIFINA AİT TİPLER

TANIM

Özürlü

Fazla miktarda yabancı madde ve toprak bulunan kütlü pamukların çırçırlanmasıyla elde edilen veya çırçırlama esnasında top başlarında biriken yağlı ve kopuk liflerden oluşan pamuklar Tip Dışı (Özürlü) olarak adlandırılır.

Kuşbaşı

Çırçırlama esnasında çiğitle beraber aşağı düşen pamukların işlenmesiyle elde edilen pamuklar Tip Dışı (Kuşbaşı) olarak adlandırılır.

Avaryalı

Preseli pamuk balyalarının yangın ve su baskınına maruz kalması sonucu ortaya çıkan pamuklar Tip Dışı (Avaryalı) olarak adlandırılır.

2- Yabancı Madde;
Orta elyaflı pamukların yabancı madde sınıfları aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

 

 

YABANCI MADDE MİKTARI (Alan %)

YABANCI MADDE  KODU

SINIFI

ROLLERGİN - ROTOBAR

SAWGİN

0 - 2 

0- 0.4

1

En Temiz

2.1 - 4.5

0.5- 1.2

2

Temiz

4.6 - 6.5

1.3-2.4

3

Orta

6.6 - 7.5

2.5- 4.0

4

Orta Kirli

7.6- 10

4.01- 5.5

5

Kirli

10.1 - 14

5.6 - 6.9

6

Çok Kirli

14.1 ve üstü

7 ve üstü

7

Pek Çok Kirli

MADDE 3 – Aynı Tebliğ’in 8 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın tespit edeceği şartlara uygun firmalar tek balya kontrol sistemine uygun mal hazırlayarak kontrol talebinde bulunabilir. Tek balya kontrol sistemine göre hazırlanan balyaların ambalaj malzemeleri, grup, sınıf ve tipleri ve diğer kalite kriterlerine ilişkin uygulama usul ve esasları Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenir.”
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

27/7/2001 tarihli ve 24475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2001/20 sayılı “Preselenmiş Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ”in 1 inci Maddesinin yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.
Madde 1- 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların Kontrolüne Dair Tüzüğün 7 nci maddesinde yazılı kısa elyaflı (yerli), orta elyaflı (upland) ve uzun elyaflı pamuk gruplarının sınıf ve tipleri aşağıdaki gibi tespit edilmiş ve adlandırılmıştır:
a) Kısa Elyaflı (Yerli) Pamuklar:
Gossypium herbaceum L., Gossypium arboreum L. türüne giren pamuklar olup, elyaf uzunlukları 19.05 mm.’den kısadır. Kısa elyaflı (yerli) grubuna dahil pamukların tipleri ve tanımları aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:
1) Yerli 1:
Kendi grubunun en yüksek beyaz renk ve parlaklığını gösterir, yabancı madde yok denecek kadar az ve çırçırlama hatası bulunmayandır.
2) Yerli 2:
Yerli 1’e nazaran biraz daha matlaşmış renkte, yabancı maddesi biraz daha fazla, çepel rengi kahverengiye dönüşmüş ve çırçırlama hatası az olandır.
3) Yerli 3:
Yerli 2’ye nazaran biraz daha matlaşmış ve grileşmiş renkte, yabancı maddesi siyahlaşmış ve çırçırlama hatası olandır.
b) Orta Elyaflı (Upland) Pamuklar:
Gossypium hirsutum L. türüne giren pamuklar olup, elyaf uzunlukları 19.05 mm. - 34.54 mm. arasındadır. Orta elyaflı (upland) grubuna dahil pamukların sınıfları ile bu sınıflara ait tiplerin adları ve tanımları aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:
1) Beyaz Sınıfı:
Tipin doğal rengini ihtiva eden parlaklık ve canlılıkta lekesizdir (beneksiz).
Tipler:
1.1) Standart Ekstra: En yüksek derecede beyaz renk ve parlaklık gösterir ve yabancı maddesi yok denecek kadar az, çırçırlama hatası bulunmayan kusursuz pamuklardır.
1.2) Standart 1: Ekstra sınıfına girmeyen parlak beyaz renkte, yabancı maddesi ekstradan biraz fazla, haşere tahribatı ve çırçırlama hatası bulunmayan pamuklardır.
1.3) Standart 2: Standart 1’e nazaran biraz matlaşmış renkte, yabancı maddesi biraz fazla, rengi kahverengiye dönüşmüş, haşere tahribatı bulunmayan ve çırçırlama hatası en az olan pamuklardır.
1.4) Standart 3: Standart 2’ye nazaran biraz daha matlaşmış, açık gri renkte, yabancı maddesi standart 2’den fazla ve siyahlaşmış, çırçırlama hatası ve haşere tahribatı az olan pamuklardır.
1.5) Standart 4: Standart 3’e nazaran daha fazla matlaşmış, biraz daha grileşmiş, yabancı maddesi standart 3’den fazla ve siyahlaşmış, çırçırlama hatası ve haşere tahribatı olan, yeteri kadar olgunlaşmamış pamukları da ihtiva eden ve benekli kabul edilmeyecek kadar lekeleri bulunandır.
1.6) Standart 5: Standart 4’e nazaran rengi daha da matlaşmış ve grileşmiş, yabancı maddesi standart 4’e göre biraz daha fazla, hafif benekli sınıfına girmeyecek derecede lekeleri bulunan pamuklardır.
2) Hafif Benekli Sınıfı:
Beyaz sınıftaki her tipteki pamukların, yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı beneklenmiş olanıdır.
Tipler:
2.1) Standart 1: Beyaz standart 1 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı hafif beneklenmiş olanıdır.
2.2) Standart 2: Beyaz standart 2 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı benek durumu ve büyüklükleri standart 1’den biraz fazla olanıdır.
2.3) Standart 3: Beyaz standart 3 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı benek durumu ve büyüklükleri standart 2’den biraz fazla olanıdır.
2.4) Standart 4: Beyaz standart 4 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı benek durumu ve büyüklükleri standart 3’den biraz fazla olanıdır.
2.5) Standart 5: Beyaz standart 5 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı benek durumu ve büyüklükleri standart 4’den biraz fazla olanıdır.
3) Renkli Sınıfı:
Yağmur ve kırağı yemiş veya aşırı rutubetli olarak toplanmış, depolarda uzun süre ve kötü şartlarda muhafaza edilmesi sonucunda fermantasyona uğramış kütlü pamukların çırçırlanması neticesinde çok hafif kahverengi, hafif kahverengi, kahverengi ve koyu kahverengiye dönüşmüş pamuklardır.
Tipler:
3.1) Renkli 1: Kırağı, don etkisi ve fermantasyon nedeniyle rengi çok hafif kahverengiye dönüşen pamuklardır.
3.2) Renkli 2: Kırağı, don etkisi ve fermantasyon nedeniyle rengi hafif kahverengiye dönüşendir.
3.3) Renkli 3: Kırağı, don etkisi ve fermantasyon nedeniyle rengi kahverengiye dönüşen pamuklardır.
3.4) Renkli 4: Kırağı, don etkisi ve fermantasyon nedeniyle rengi koyu kahverengiye dönüşen pamuklardır.
4) Tip Dışı Sınıfı:
Beyaz, hafif benekli ve renkli sınıfına girmeyen yabancı maddesi (toprak dahil) fazla, yağ bulaşmış, preseli pamuk balyalarının yangın ve su baskınına maruz kalmış, çiğitle beraber aşağı düşen pamukların işlenmesinden meydana gelen pamuklardır.
Tipler:
4.1) Tip Dışı (Özürlü): Fazla miktarda yabancı madde ve toprak bulunan kütlü pamukların çırçırlanmalarıyla elde edilenler ile çırçırlama esnasında top başlarında biriken yağlı ve kopuk liflerden oluşanlardır.
4.2) Tip Dışı (Kuşbaşı): Çırçırlama esnasında çiğitle beraber aşağı düşen pamukların işlenmesi neticesinde elde edilendir.
4.3) Tip Dışı (Avaryalı): Preseli pamuk balyalarının yangın ve su baskınına maruz kalması sonucu ortaya çıkan pamuklardır.
c) Uzun Elyaflı Pamuklar:
Gossypium barbadense L. türüne giren pamuklar olup, elyaf uzunlukları 30.48 mm. ve daha uzundur. Uzun elyaflı pamuk grubundan ülkemizde yetiştirilmekte olan türler (Sea Land, Delcerro. vb.) kendi isimleri ile 4 tipe ayrılarak derecelendirilir.

 

27/7/2001 tarihli ve 24475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2001/20 sayılı “Preselenmiş Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ”in 7 nci Maddesinin yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.
Madde 7- Orta elyaflı (upland) grubu pamukların sınıf ve tipleri itibariyle içerdiği yabancı madde oranı ile HVI (High Volume Instruments)’daki renk dereceleri aşağıda gösterildiği gibi tespit edilmiştir:
Orta Elyaflı Pamukların Renk Dereceleri ve Yabancı Madde Oranları (*)

 

 

Yabancı Madde Oranı (%)

 

Sınıf

Tip

Renk Derecesi

Rollergin

Sawgin

Beyaz

Standart Ekstra

11-1, 11-2, 11-3, 11-4

0-4

0,1

 

Standart 1

21-1, 21-2, 21-3, 21-4

4-5,2

0,1-1,8

 

Standart 2

31-1, 31-2, 31-3, 31-4

4,6-6,6

1,2-2,4

 

Standart 3

41-1, 41-2, 41-3, 41-4

5,5-7,7

1,8-3,2

 

Standart 4

51-1, 51-2, 51-3, 51-4

6,6-9,0

2,4-4,0

 

Standart 5

61-1, 61-2, 61-3, 61-4

7,5-10,5

2,9-5,3

Hafif Benekli

 

 

 

 

 

Standart 1

31-1, 31-2, 31-3, 31-4

4-5,6

1,2-2,4

 

Standart 2

41-1, 41-2, 41-3, 41-4

5,5-7,7

1,8-3,2

 

Standart 3

51-1, 51-2, 51-3, 51-4

6,6-9,0

2,4-4,0

 

Standart 4

61-1, 61-2, 61-3, 61-4

7,5-10,5

2,9-5,3

 

Standart 5

71-1, 71-2, 71-3, 71-4

8,8-12,8

4,3-6,9

Renkli

 

 

 

 

 

Renkli 1

24-25

3,6-5,6

1,2-2,4

 

Renkli 2

34-35

4,5-6,7

1,8-3,2

 

Renkli 3

44-45

5,4-7,8

2,4-4,0

 

Renkli 4

54-55

6,3-9,3

2,9-5,3

(*) İhtiyari olarak uygulanır.
Yabancı madde, yalnız pamuk bitkisine ait yaprak, kabuk parçaları, çiçek veya sap kırıntıları ile tozlardır. Bunların dışındaki diğer maddeler yabancı madde sayılmaz, mevcut olması halinde parti red edilir.

27/7/2001 tarihli ve 24475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2001/20 sayılı “Preselenmiş Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ”in 8 inci Maddesinin yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.
Madde 8- Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın tespit edeceği şartlara uygun firmalar tek balya kontrol sistemine uygun mal hazırlayarak kontrol talebinde bulunabilir. Tek balya kontrol sistemine göre hazırlanan balyaların grup, sınıf ve tipleri dışındaki diğer kalite kriterlerine ilişkin uygulama usul ve esasları Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenir.

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi