2008/36 Sayılı Tebliğde dampinge karşı önlem konulan diğerleri tanımlı eşyanın madde açıklaması Yalnız cırt bantın bileşenleri (kroş ve astragan) olarak değiştirilmiştir


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/36 Sayılı Tebliğde dampinge karşı önlem konulan 5806.32.90.00.19 gtiplu Diğerleri tanımlı eşyanın madde açıklamasının Yalnız cırt bantın bileşenleri (kroş ve astragan) olarak değiştirilmesi hk.tebliğ yayınlanmıştır.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/34) (17.09.2009 t. 27352 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

MADDE 1 – 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/36 Sayılı Tebliğ’in “Karar” başlıklı 19 uncu maddesinde yer alan tablo aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.


GTİP

Madde

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

5806.32.90.00.11

Cırt Bant

Çin Halk Cumhuriyeti

3,86 ABD Doları/Kg

Çin Tayvanı

1,83 ABD Doları/Kg

5806.32.90.00.19

Yalnız cırt bantın bileşenleri (kroş ve astragan)

Çin Halk Cumhuriyeti

3,86 ABD Doları/Kg

Çin Tayvanı

1,83 ABD Doları/Kg

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/36 Sayılı Tebliğ’in “Karar” başlıklı 19 uncu maddesinde yer alan tablonun yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.


GTİP

Madde

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

5806.32.90.00.11

Cırt Bant

Çin Halk Cumhuriyeti

3,86 ABD Doları/Kg

Çin Tayvanı

1,83 ABD Doları/Kg

5806.32.90.00.19

Diğerleri

Çin Halk Cumhuriyeti

3,86 ABD Doları/Kg

Çin Tayvanı

1,83 ABD Doları/Kg

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi