2010/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon tebliğinde mevcut TSE Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünler listesinden bazı ürünler çıkartılmıştır

 

Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/28) (12.03.2010 t. 27519 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/1) eki (Ek-1) sayılı listede yer alan aşağıdaki G.T.İ.P ve standartlar bu listeden çıkartılmıştır:

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

6804.21.00.00.11

Bileği Taşları

TS 291-1 ISO 525

Taşlama Taşları - Genel Özellikler

6804.21.00.00.12

Matkap uçları

6804.21.00.00.19

Diğerleri

6804.22.12.00.00

Takviye edilmemiş

6804.22.18.00.00

Takviye edilmiş

6804.22.30.00.00

Seramikten veya silikattan

6804.22.50.00.00

Diğer maddelerden

6804.22.90.00.00

Diğerleri

6804.23.00.00.11

Matkap uçları

6804.23.00.00.12

Traş bıçakları için bileme taşları

6804.23.00.00.19

Diğerleri

6804.30.00.00.11

Aglomere edilmiş aşındırıcılardan olanlar

6804.30.00.00.19

Diğerleri

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi