2015/7606 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla bir çok mensucat ürününde uygulanmakta olan ilave gümrük vergisi oranları tablolarında değişiklik yapıldı (EK1-EK2)

30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29371
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2015/7606
2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 10/4/2015 tarihli ve 45108 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI
 
    Ahmet DAVUTOĞLU
               Başbakan
 
               B. ARINÇ                                        M. ŞİMŞEK                                  Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ
        Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı V.                      Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı
 
                 K. İPEK                                           A. İSLAM                                      V. BOZKIR                                        F. IŞIK
             Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı               Avrupa Birliği Bakanı              Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
 
                F. ÇELİK                                        İ. GÜLLÜCE                                     T. YILDIZ                                     N. CANİKLİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı          Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                           Ekonomi Bakanı V.
 
               T. YILDIZ                                        A. Ç. KILIÇ                                    M. M. EKER                                   N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı               Gençlik ve Spor Bakanı            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı          Gümrük ve Ticaret Bakanı
 
              S. ÖZTÜRK                                       C. YILMAZ                                      Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
             İçişleri Bakanı                                  Kalkınma Bakanı                        Kültür ve Turizm Bakanı                          Maliye Bakanı
 
                                              N. AVCI                                       İ. YILMAZ                                         V. EROĞLU
                                      Millî Eğitim Bakanı                        Millî Savunma Bakanı                        Orman ve Su İşleri Bakanı
 
                                                   M. MÜEZZİNOĞLU                                                      F. BİLGİN
                                                        Sağlık Bakanı                                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme BakanıYukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi