2017/4 Sayılı İthalat Tebliği Yayımlandı


İlave Gümrük Vergisi kapsamında ATR dolaşım belgesi eşliğinde AB’den ülkemize ithalinde menşe belgesi veya ihracatçı beyanı aranacağına dair  2017/4 Sayılı İthalat Tebliği Yayımlandı.
 

İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(İTHALAT: 2017/4)

Ekonomi Bakanlığından:30.12.207 tarih ve 30286 Mükerrer R.G

Yürürlük Tarihi: 28.02.2018
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi