3923.10, 3923.50.90, 3923.90, 7326.90.40 ve 7326.20 GTİP li kullanılmış ambalaj malzemelerinin İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi kapsamında DTM tarafından ithaline izin verilmiştir.


Eşya taşımak amacıyla dolu veya boş olarak ithal edilen, yeniden ve istenirse başka amaçlarla kullanılabilen 3923.10, 3923.50.90, 3923.90, 7326.90.40 ve 7326.20 GTİP li kullanılmış ambalaj malzemelerinin İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi kapsamında DTM tarafından ithaline izin verilmiştir.
 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.09.2015 tarihli 10373680 sayılı yazısı (Kullanılmış Ambalaj Malzemesi İthalatına DTM tarafından izin verildiği hk.) 
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :20117910/111.99
Konu :Kullanılmış Ambalaj Malzemesi İthalatı
08.09.2015 / 10373680
DAĞITIM YERLERİNE

Ekonomi Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 20.08.2015 tarihli ve 101820 sayılı yazıda özetle; eşya taşımak amacıyla dolu veya boş olarak ithal edilen, yeniden ve istenirse başka amaçlarla kullanılabilen 3923.10.00.00.00, 3923.50.90.00.00, 3923.90.00.00.00, 7326.90.40.00.00 ve 7326.20.00.00.00 GTİP’li kullanılmış ambalaj malzemelerinin İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi kapsamında ithaline izin verilmesinin Bakanlıklarınca uygun görüldüğü belirtilmiştir.
Bilgi edinilmesi ve ekli yazıda belirtildiği şekilde işlem yapılmasını teminen bağlantınız gümrük idarelerine gerekli bildirimin yapılması hususunda gereğini rica ederim.
  Münir UĞUZ
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı

EK: 1 adet yazı.
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü
Sayı :95542667-205.03 -
Konu :Kullanılmış Ambalaj Malzemesi İthalatı
20.08.2015 / 101820
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)
 
İlgi :08.08.2012 tarihli ve 55229 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımızda, eşya taşımak amacıyla dolu olarak ithal edilen, yeniden ve istenirse başka amaçlarla kullanılabilen 7326.90.40.00.00 GTİP’li metal tel sepetler ile 3923.10.00.00.00 GTİP’li plastik ambalaj malzemelerin ithalatında, İthalat Rejim Kararının 7. maddesi kapsamında izin alınmasına gerek olmadığı ifade edilmiştir.
Otomotiv Sanayicileri Demeği’nin 21.11.2014 tarihli yazısında söz konusu GTİP’lerde yer alan eşyalara ilaveten 3923.50.90.00.00 GTİP’li plastikten eşya taşınmasına veya ambalajlamasına mahsus malzemelerin, 3923.90.00.00.00 GTİP’li plastikten diğer ambalaj malzemelerinin ve 7326.20.00.00.00 GTİP’li demir veya çelik tellerden kullanılmış eşyaların İthalat Rejimi Kararı 7. maddesi kapsamında izin alınmadan ithaline izin verilmesi talep edilmiştir.
Diğer taraftan, 29.04.2015 tarihinde Ambalaj Sanayicileri Derneği ve Otomotiv Sanayicileri Derneği temsilcilerinin katılım sağladığı bir toplantıda konu değerlendirmiş olup müteakiben Ambalaj Sanayicileri Derneğinin 28.07.2015 tarihli yazısında söz konusu GTİP’lerde yer alan kullanılmış ambalaj malzemelerinin dolu veya boş olarak ithal edilmesinin kendileri açısından bir sakıncası olmadığı belirtilmiştir.
Bu çerçevede, ilgili tarafların olumlu görüşleri dikkate alınarak, eşya taşımak amacıyla dolu veya boş olarak ithal edilen, yeniden ve istenirse başka amaçlarla kullanılabilen 3923.10.00.00.00, 3923.50.90.00.00, 3923.90.00.00.00, 7326.90.40.00.00. ve 7326.20.00.00.00 GTİP’li kullanılmış ambalaj malzemelerinin İthalat Rejimi Kararının 7. maddesi kapsamında ithaline izin verilmesi uygun görülmüştür.
Bilgileri ve gereğini arz ederim.
  Kadir BAL
  Bakan a.
  Genel Müdür
 Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi