50 İla 63. fasıllar kapsamındaki tekstil ürünlerinin ithalatının Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğünce de yapılabileceğine dair tebliğ yayımlandı

 

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 80) (24.02.2011 t. 27856 s. R.G.)

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:

MADDE 1 – 26/4/2007 tarihli ve 26504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 55 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dahil) fasılları kapsamındaki tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Halkalı Gümrük Müdürlüğü ile Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Denizli Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü ile Kayseri Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü ile söz konusu eşyanın hızlı kargo ile gelmesi kaydıyla İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğünden yapılır."

MADDE 2 – Aynı Tebliğin eki liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ KAPSAMI DIŞINDA OLAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ LİSTESİ

Tarife Pozisyonu

Eşya

5202.91.00.00.12

Tarak telefi

5402.20.00.10.00

67 Desiteksi geçmeyenler

5402.20.00.29.11

660 Desitekse (dahil) kadar olanlar

5402.44

Elastomerlerden

5404.11.00.00.00

Elastomerlerden

5404.12.00.00.00

Diğerleri, polipropilenden

5404.19.00.00.00

Diğerleri

5407.61.10.90.19

Diğerleri

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

5503.30.00.00.00

Akrilik veya modakrilik

5504.10.00.00.00

Viskoz ipeğinden olanlar

5505.10.50.00.11

Ditme suretiyle elde edilen döküntüler

5505.10.50.00.19

Diğerleri

5601.21.90.00.11

Kimyasal madde emdirilmemiş kulak çubukları

5601.22.10.00.11

Sigara Filtresi

5602.10.19.00.00

Dokumaya elverişli diğer maddelerden

5602.10.90.00.00

Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş

56.03

Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)

5608.11.80.00.00

Diğerleri

59.02

Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat

5903.90.91.90.00

Diğerleri

5903.90.99.90.00

Diğerleri

5909.00.10.00.11

Yangın hortumları

59.11

Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus bu faslın 7 nolu notunda belirtilen ürünler ve eşya

6210.10.90.00.00

56.03 Pozisyonundaki mensucattan

6307.90.99.10.11

Tıbbi maskeler (bir kullanımlık)

6307.90.99.10.19

Diğerleri

6307.90.99.90.00

Diğerleri

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi