68.13.81 tarife pozisyonundaki fren balataları ve yastıklarına gözetim uygulaması başlatılıyor

 

68.13.81 tarife pozisyonundaki fren balataları ve yastıklarına gözetim uygulaması başlatılıyor

 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/4 Sayılı Tebliğ de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 25.06.2011 t. 27975 s. R.G.

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

MADDE 1 – 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/4 sayılı Tebliğ’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet(ABD Doları/Kg*)

6813.81.00.10.00

Fren balataları

5

6813.81.00.90.00

Diğerleri

5

6813.89.00.00.00

Diğerleri

20

8708.30.91.00.00

Diskli frenlere ait olanlar

6

8708.30.99.00.00

Diğerleri

6

* Kg: Brüt ağırlık

MADDE-2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE-3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi