7601 pozisyonunda yer alan İşlenmemiş aluminyumlar için uygulanan gümrük vergisi oranları değişti


 
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2015/7971 (04.08.2015 t. 29435 s. R.G.)

 
Karar Sayısı : 2015/7971

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 10/7/2015 tarihli ve 86421 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekteki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve ismi belirtilen eşyalara ilişkin dipnot (1) yürürlükten kaldırılarak gümrük vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kararın yayımı tarihinden önce yüklemesi yapılmış olan eşyanın, en geç bu Kararın yayımı tarihinden sonra bir ay içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür

TABLO

 

G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
      4  
1 2 3 5 6 7 8
7601.10.00.00.00 Alaşımsız alüminyum 0 0 0 0 3 3 3
7601.20.20.00.00 Dilim veya kütükler 0 0 0 0 6 6 6
7601.20.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6 6 6

 
 
 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi