85.46.20 Tarife Pozisyonundaki Seramikten Olanlar İsimli Eşyadaki Gözetim Uygulaması Ton başına 2.500 USD den 5.000 USD ye çıkartıldı

 

85.46.20 Tarife Pozisyonundaki Seramikten Olanlar İsimli Eşyadaki Gözetim Uygulaması Ton başına 2.500 USD den 5.000 USD ye çıkartıldı

 

 

 

 

1 Ekim 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı: 27716

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

İthalatında Gözetim Uygulamasına ilişkin  2005/9  Sayılı

Tebliğ’de değişiklik Yapılması

Hakkında Tebliğ

 

 

          MADDE 1 – 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/9 sayılı Tebliğ’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.P.

Madde Adı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

8546.20

Seramikten olanlar

5000

             * Ton: Brüt ağırlık

 

          MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

          MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi