ABD’ ye Yatak Şilteleri ihracatında Genel Uyum Sertifikası Zorunluluğu Başladı

 

ABD’ ye Yatak Şilteleri ihracatında Genel Uyum Sertifikası Zorunluluğu Başladı

 

Hatırlanacağı gibi güvenlik açısından risk taşıyan ürünlerin ABD sınırlarına ulaşmadan önlem alınmasını hedefleyen ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Yasası, 12 Kasım 2008’de yürürlüğe girmiş ve yasaya tabi her ithal ürünün ithalatçısının ürünün mevcut kurallar, standartlar, yasaklamalar ve düzenlemelerle uyumlu olduğunu gösteren bir Genel Uyum Sertifikası (GCC-General Certificate of Conformity) hazırlama zorunluluğu getirilmişti.

Yasa genel olarak ürünleri çocuk ürünleri ve çocuk ürünü dışındakiler olarak ikiye ayırmakta; çocuk ürünleri için hazırlanan Genel Uyum Sertifikasında ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu (CPSC)’na akredite 3. taraf bir laboratuardan alınan test sonuçları baz alınırken, çocuk ürünleri dışında kalan ürünler için üretici tarafından yapılan fabrika içi testler veya akredite olmayan bir laboratuarca yapılan testler de yeterli olmaktadır.

Aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi çocuk ürünü dışında kalan ürünlerde ABD gümrüklerince Genel Uyum Sertifikası sadece 10 Şubat 2010’dan sonra üretilen yatak şilteleri için istenmekte olup, hazır giyim ürünleri, halı ve kilimler için uygulama şimdilik ertelenmiştir. Diğer taraftan bazı ABD’li perakendeciler, tedarikçilerinden yasal zorunluluk olmasa dahi bu ürünler için Genel Uyum Sertifikası talep etmektedir.

Yine aynı tabloda çocuk ürünleri sütununa bakıldığında çocuk hazır giyim ürünleri, çocuk gece giysileri ve halı-kilimler, çocuk ürünlerine yönelik phthaletes ve vinyl plastik film test uygulamalarının ve dolayısıyla genel uyum sertifikasının ABD gümrüklerince talep edilmesinin akredite laboratuarların CPSC tarafından açıklanmasından sonraki 90 güne kadar ertelendiği; diğer taraftan kurşun testinin (limit değer: 3000 ppm) 10 Şubat 2011’den sonra üretilen ürünler için; çocuk ürünlerinde kullanılan boya ve benzeri zemin kaplama materyallerindeki kurşun oranı testinin (limit değer: 90 ppm) 21 Aralık 2008 itibariyle üretilen ürünler için; ayrılabilir küçük parça içeren ürünlere yönelik standartların ise 15 Şubat 2009’dan sonra üretilen ürünler için yürürlüğe girdiği ve Genel Uyum Sertifikası düzenlenmesinin zorunlu hale geldiği görülmektedir.

İlgili Birim/Kurum: İTKİB  AB-GB Anlş. Şb.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi