Alkol ve alkollü içkilerin ithaline ilişkin taleplerinin değerlendirilmeye alınmayacağına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı

 

Alkol ve alkollü içkilerin  ithaline ilişkin taleplerinin değerlendirilmeye alınmayacağına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı

  

Resmî Gazete 

YÖNETMELİK 

Sayı : 27736

 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  

          MADDE 1 – 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "İçeriğ

 

i ekli listede (Ek-3) kayıtlı dökme alkollü içkiler, alkollü içki kökenli karışım içkileri, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatlar ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkiler serbest dolaşıma konu edilemeyeceğinden ve nakliyesi yapılamayacağından bu ürünlere ilişkin ithal talepleri değerlendirmeye alınmaz."

 

          MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

          MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi