Atık metal hurdalar, Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, Pil ve Akümülatörlerin ithalat işlemlerinin ve ithalat kontrollerinin yapılacağı gümrük kapıları ve limanlar 82 sayılı tebliğ ile yayınlandı

 

Atık metal hurdalar, Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, Pil ve Akümülatörlerin ithalat işlemlerinin ve ithalat kontrollerinin yapılacağı gümrük kapıları ve limanlar 82 sayılı tebliğ ile yayınlandı

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 82) (18.03.2011 t. 27878 s. R.G.)

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:

MADDE 1 – (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atık ve Metal Hurdaların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri kapsamı atık ve metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri ve Çevre ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilecek ithalat kontrolleri yalnızca aşağıda belirtilen sınır gümrük kapılarında/limanlarda yapılır.

Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü

Gümrük Müdürlüğü

Sınır Gümrük Kapısı/Limanı

Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Çanakkale Gümrük Müdürlüğü

Çanakkale

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

Gemlik

Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü

Hamzabeyli

İpsala Gümrük Müdürlüğü

İpsala

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

Kapıkule

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

Tekirdağ

Gürbulak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Dilucu Gümrük Müdürlüğü

Dilucu

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü

Gürbulak

Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Sarp Gümrük Müdürlüğü

Sarp

İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü

Cilvegözü

İsdemir Gümrük Müdürlüğü

İskenderun

İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

Ambarlı

İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

Aliağa

İzmir Gümrük Müdürlüğü

Alsancak

İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Derince Gümrük Müdürlüğü

Derince

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

Dilovası

Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Mersin Gümrük Müdürlüğü

Mersin

Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Samsun Gümrük Müdürlüğü

Samsun

Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü

Ereğli

Zonguldak Gümrük Müdürlüğü

Zonguldak

(2) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamı telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü ile Esenboğa Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü, Halkalı Gümrük Müdürlüğü, Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü ile İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ve İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü ile İzmir Gümrük Müdürlüğünden yapılır.

(3) Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamı pil ve akümülatörlerin   serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü ile Esenboğa Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ambarlı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü, Halkalı Gümrük Müdürlüğü, Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ile Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ile İzmir Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Dilovası Gümrük Müdürlüğü ve Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğünden yapılır.

MADDE 2 – (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 65 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi