Avrupa birliği çıkışlı bazı işlenmiş tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı

 

Avrupa birliği çıkışlı bazı işlenmiş tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı

 

Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.04.2011 t. 27906 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

MADDE 1 - 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"in eki
Ek-2’de yer alan ve aşağıdaki tabloda tarife kontenjanı kod numarası belirtilen tarife kontenjanlarına ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

İTÜ04

1901.10

Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş)

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İTÜ05

1901.20

19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçi mamullerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar

01.01-31.12

6 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İTÜ06

1901.90 (1901.90.91.00.00 hariç)

Diğerleri

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İTÜ07

19.02 (1902.20.10.00.00, 1902.20.30 hariç)

Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın) 

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İTÜ08

1904.10

Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İTÜ09

1904.20

Kavrulmamış hububat flokonlarından veya kavrulmamış hububat flokonları ile kavrulmuş hububat flokonları yada kabartılmış hububat karışımlarından elde edilen hazır gıdalar

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İTÜ10

1904.90

Diğerleri

01.01-31.12

6 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İTÜ11

1905.31

Tatlı bisküviler

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İTÜ12

1905.32

Waffle ve gofretler

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İTÜ13

1905.40

Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller

01.01-31.12

6 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İTÜ14

1905.90

Diğerleri

01.01-31.12

7,5 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

İTÜ15

2106.10.80

Diğerleri

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

2106.90.98

Diğerleri


MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"in eki Ek-2’de yer alan ve aşağıdaki tabloda tarife kontenjanı kod numarası belirtilen tarife kontenjanlarına ilişkin satırların yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Bir DefadaTalep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

İTU04

1901.10

Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş)

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T

EOTY

 

İTÜ05

1901.20

19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçi mamullerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar

01.01-31.12

6 Ton

Ü,T

EOTY

 

İTÜ06

1901.90 (1901.90.91.00.00 hariç)

Diğerleri

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T

EOTY

 

İTÜ07

19.02 (1902.20.10.00.00, 1902.20.30 hariç)

Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)

01.01-31.12

20 Ton

Ü,T

EOTY

 

İTÜ08

1904.10

Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T

EOTY

 

İTÜ09

1904.20

Kavrulmamış hububat flokonlarından veya kavrulmamış hububat flokonları ile kavrulmuş hububat flokonları yada kabartılmış hububat karışımlarından elde edilen hazır gıdalar

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T

EOTY

 

İTÜ10

1904.90

Diğerleri

01.01-31.12

6 Ton

Ü,T

EOTY

 

İTÜ11

1905.31

Tatlı bisküviler

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T

EOTY

 

İTÜ12

1905.32

Waffle ve gofretler

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T

EOTY

 

İTÜ13

1905.40

Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller

01.01-31.12

6 Ton

Ü,T

EOTY

 

İTÜ14

1905.90

Diğerleri

01.01-31.12

7,5 Ton

Ü,T

EOTY

 

İTÜ15

2106.10.80

Diğerleri

01.01-31.12

 

10 Ton

Ü,T

EOTY

 

2106.90.98

Diğerleri

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi