Bazı buğdayların Gümrük Vergisi oranı 01.05.2011 tarihine kadar sıfırlanmıştır. Karar no: 2011/1408

 

Karar Sayısı: 2011/1408

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 1/2/2011 tarihli ve 4024 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı’na ekli (I) Sayılı Liste’de yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB, EFTA

B-HER.

D.Ü.

1001.10.00.00.19

Diğerleri

0(1)

0

0(1)

1001.90.99.00.11

Adi buğday

0(1)

0

0(1)

1001.90.99.00.12

Mahlut

0(1)

0

0(1)

1001.90.99.00.13

Kaplıca (kızıl) buğday

0(1)

0

0(1)

1004.00.00.00.19

Diğerleri

0(1)

0

0(1)

1008.10.00.00.00

Kara buğday

0

0

0

(1): Söz konusu gümrük vergisi 1/5/2011 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) %130 olarak uygulanır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki İthalat Rejimi Kararı’na ekli I Sayılı Liste’de yer alan ve aşağıdaki Tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergi oranlarının yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki (eski) şekilleri aşağıdadır

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB, EFTA

B-HER.

D.Ü.

1001.10.00.00.19

Diğerleri

130

0

130

1001.90.99.00.11

Adi buğday

130

0

130

1001.90.99.00.12

Mahlut

130

0

130

1001.90.99.00.13

Kaplıca (kızıl) buğday

130

0

130

1004.00.00.00.19

Diğerleri

130

0

130

1008.10.00.00.00

Kara buğday

40

0

40

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi