Bazı cihazların satışında, bir defaya mahsus olmak üzere alınan ücreti belirleyen oranlar yeniden tespit edilmiştir

 

Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlardan Alınacak Ücretlerin Tespitine İlişkin 20/12/2004 Tarihli ve 2004/8331 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2009/15482 (17.10.2009 t. 27379 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2009/15482

Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınacak ücretlerin tespitine ilişkin 20/12/2004 tarihli ve 2004/8331 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 5/8/2009 tarihli ve 10710 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

18/9/2009 TARİHLİ VE 2009/15482 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1 – Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınacak ücretlerin tespitine ilişkin 20/12/2004 tarihli ve 2004/8331 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6- a) Radyo veya televizyon yayınlarını almaya yarayan cep telefonları % 8

b) Üzerinde radyo ve/veya TV veya bunların yayınlarını almaya yarayan
navigasyon cihazı bulunan;
1- Kara taşıtları % 0,8
2- Hava ve deniz taşıtları % 0,01
c) Radyolu ve/veya TV’li ışıldak % 8
ç) Radyolu ve/veya TV’li saat % 8
d) Radyolu kulaklık % 8
e) Radyolu fotoğraf makinesi % 8
f) Radyolu adımsayar % 8
g) Radyolu kalemler % 8
ğ) Radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri % 8
h) Radyo/TV yayını alabilen navigasyon cihazları % 8
ı) Radyo ve/veya televizyon eklentili koşu bantları % 8
i) Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları % 8
j) İnternet radyo cihazları % 8
k) DVD-VCD player ve benzerleri % 8
l) Radyo veya televizyon yayınlarını almaya yarayan set up box cihazları % 16
m) FM tuner kartı % 16
n) TV tuner kartı % 16
o) MP3/MP4 çalar ve benzerleri % 16
ö) Her türlü uydu alıcısı % 16
p) Ev sinema sistemleri % 16
r) Yukarıda sayılanların dışında kalan ve radyo ve/veya televizyon
yayınını almaya yarayan her türlü cihazlar % 8”

MADDE 2 – Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek renkli televizyon, siyah-beyaz televizyon, radyo, video, televizyon uydu alıcıları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için 1/12/2008 tarihli ve 2008/14397 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen maktu tutarların uygulanmasına devam olunur.

MADDE 3 – Bu Karar 3/7/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili olduğu Bakan yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi