Bazı gemi, yat, kayık, kanoların30/11/2009 tarihine kadar geçerli olmak üzere, tesliminde KDV oranı %1 , ÖTV oranı % 0 olarak belirlenmiştir


Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar - 2009/15315 (22.08.2009 t. 27327 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2009/15315

Ekli “Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/8/2009 tarihli ve 653 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/8/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

MADDE 1 – (1) 30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.İ.P. numaralı mallarda uygulanacak özel tüketim vergisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 – (1) 30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.İ.P. numaralı malların tesliminde katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.

(2) Mükellefler, bu Karar kapsamında teslim edecekleri mallar nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri katma değer vergisi bakımından, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen iade hakkından faydalanamazlar.

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.İ.P. numaralı malların özel tüketim vergisi oranlarının yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdaki gibidir.


G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi
Oranı (%)

8901.10.10.00.11

18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)

6.7

8901.10.90.00.11

Yolcu ve gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)

6.7

89.03

Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar
(Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)

8

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi