Bazı ilaç şişe ve plastik kapları, çocuk kullanım ve bakım eşyaları vb. için mevcut standartlar mecburi uygulamadan kaldırıldı. Tebliğ No: ÖSG-2011/08

 

Bazı ilaç şişe ve plastik kapları, çocuk kullanım ve bakım eşyaları vb. için mevcut standartlar mecburi uygulamadan kaldırıldı. Tebliğ No: ÖSG-2011/08

 

Mecburi Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2011/08) (19.04.2011 t. 27910 s. R.G.)

MADDE 1 – Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 – Bakanlığımızca değişik tarihlerde mecburi uygulamaya konulmuş bulunan ekli listedeki standardlar mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

LİSTE

SIRA NO

STANDARD NO

STANDARDIN ADI

RESMİ GAZETE TARİHİ

1

TS 4383

 İlaç Şişeleri-Enjeksiyon Preperatları İçin (Flakonlar)

13.01.1986 RG 18987

2

TS 4397

Kauçuk Tıpalar- Enjeksiyon Preparatlarında Kullanılan

18.02.1986 RG 19023

3

TS 4433

 Aşı Şişeleri

17.03.1986 RG 19050

4

TS 4437

 Plastik İlaç Kapları-Katı İlaç Şekilleri İçin

14.01.1986 RG 18988

5

TS 4572

Kauçuk Tıpalar-İnfüzyon ve Transfüzyon Şişelerinde Kullanılan

08.08.1988 RG 19893

6

TS 4810

Plastik İlaç Kapları-Yarı Katı İlaç Şekilleri İçin

23.02.1989 RG 20089

7

TS 4936

 Bükülebilir Alimünyum Göz Merhemi Tüpleri

09.04.1989 RG 20134

8

TS 5463

 Alimünyum Tüpler-Katı Formdaki İlaçlar İçin

02.08.1989 RG 20240

9

TS 4270-1 EN 1400-1

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları- Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Mamul Özellikleri

25.09.2003 RG 25240

10

TS 4270-2 EN 1400-2

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları- Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 2: Mekanik Özellikler ve Deneyler

25.09.2003 RG 25240

11

TS 4270-3 EN 1400-3

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları- Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 3: Kimyasal Özellikler ve Deneyler

25.09.2003 RG 25240

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi