Bazı Sığır Eti türlerinin İthalatında gümrük vergisi oranları yüzde 30 dan yüzde 45 e çıkarıldı

 

Bazı Sığır Eti türlerinin İthalatında gümrük vergisi oranları yüzde 30 dan yüzde 45 e çıkarıldı

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2011/1520 (19.03.2011 t. 27879 s. R.G.) (Bazı sığır eti ithalatında gümrük vergileri yükseltildi)

Karar Sayısı: 2011/1520

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 8/3/2011 tarihli ve 9044 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına ekli I Sayılı Listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI(%)

AB, EFTA

B-HER

D.Ü.

0201.10.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

45

45

45

0201.20.20.00.00

Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)

45

45

45

0201.20.30.00.00

Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

45

45

45

0201.20.50.00.00

Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

45

45

45

0202.10.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

45

45

45

0202.20.10.00.00

Çeyrek Karkas (eşit olarak bölünmüş)

45

45

45

0202.20.30.00.00

Kargasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

45

45

45

0202.20.50.00.00

Kargasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

45

45

45

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi