Bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin risk analizine dayalı denetimine ilişkin liste güncellendi. 27715 resmi gazete

 

Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin İthalat: (2010/15) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ yayınlandı. 30.09.2010 t. 27715 s. R.G.

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

MADDE 1 – 31/12/2009 tarih ve 27449 sayılı (2. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2010/15 sayılı Tebliğ’in Ek-I’ i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

EK-I

İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT

FASIL/GTP/GTİP

Sağlık Bakanlığı’nın 29.12.1994 tarih ve 15488 sayılı Deri ve Tekstil Ürünlerinde Azo Boyar Madde ve Aril Aminler Hakkındaki Genelgesi

41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 üncü fasıllar
65.05
9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90 3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3204.19.00.00.19

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (97/37/AT ve 2004/34/AT ile değişik 96/74/AT)

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 üncü fasıllar
65.05
9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 9/8/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (94/11/AT)

64 üncü fasıl

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2010/15 sayılı Tebliğ’in Ek-I’ inin yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır.

EK-I

İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT

FASIL/GTP/GTİP

Sağlık Bakanlığı’nın 29.12.1994 tarih ve 15488 sayılı Deri ve Tekstil Ürünlerinde Azo Boyar Madde ve Aril Aminler Hakkındaki Genelgesi

41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 üncü fasıllar

65.05 9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90

3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3204.19.00.00.19

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi