Bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin risk analizine dayalı denetimine ilişkin liste güncellendi. 27715 resmi gazete

 

Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin İthalat: (2010/15) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ yayınlandı. 30.09.2010 t. 27715 s. R.G.

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

MADDE 1 – 31/12/2009 tarih ve 27449 sayılı (2. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2010/15 sayılı Tebliğ’in Ek-I’ i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

EK-I

İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT

FASIL/GTP/GTİP

Sağlık Bakanlığı’nın 29.12.1994 tarih ve 15488 sayılı Deri ve Tekstil Ürünlerinde Azo Boyar Madde ve Aril Aminler Hakkındaki Genelgesi

41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 üncü fasıllar
65.05
9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90 3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3204.19.00.00.19

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (97/37/AT ve 2004/34/AT ile değişik 96/74/AT)

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 üncü fasıllar
65.05
9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 9/8/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (94/11/AT)

64 üncü fasıl

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2010/15 sayılı Tebliğ’in Ek-I’ inin yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır.

EK-I

İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT

FASIL/GTP/GTİP

Sağlık Bakanlığı’nın 29.12.1994 tarih ve 15488 sayılı Deri ve Tekstil Ürünlerinde Azo Boyar Madde ve Aril Aminler Hakkındaki Genelgesi

41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 üncü fasıllar

65.05 9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90

3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3204.19.00.00.19

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi

BatıBay Gümrük Müşavirliğini Sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz

Sosyal Medya Hesaplarımız


E-bülten Kayıt Sayfamız için tıklayınız