Brezilya Türkiye ve Vietnam Menşeli vizkon iplik için anti damping soruşturması açtı

 

Brezilya Türkiye ve Vietnam Menşeli vizkon iplik için anti damping soruşturması açtı

 

Bülten Sıra No:  2011/341

Tarih: 16.09.2011

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğün’nden alınan bilgiye göre, Brezilya tarafından ülkemiz ve Vietnam menşeli 5509 51 00, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00 ve 5510 90 00 GTİP’li viskon iplik ithalatına anti damping soruşturması açıldığı bildirilmiştir.

12 Eylül 2011 tarihli Brezilya Resmi Gazetesi’nde yayımlanan bildirimin halihazırda mevcut olan Portekizce bir örneği ve gayriresmi Türkçe tercümesi ekte yeralmakta olup bu bildirimin tam tercümesinin yapılması ve ayrıca ülkemiz aleyhine bir sonuç ortaya yaratmaması açısından çalışmalara başlanmıştır.

Bu çerçevede, Brezilya’ya yukarıda belirtilen ipliklerde ihracat yapan firmalarımızın soruşturma sürecini dikkatli takip etmeleri ve kendilerine iletilecek soru formlarının süresi içinde cevaplanması konusunda hassasiyet göstermeleri büyük önem arzetmektedir.

Ayrıca, soruşturma çerçevesinde ilgili taraf olarak başvuruda bulunmak isteyen firmalarımız tarafından 1 Ekim 2011 tarihine kadar aşağıda adresi yeralan Brezilya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na Portekizce noter tasdikli bir dilekçeyle başvuruda bulunması gerekmektedir.

Ekonomi Bakanlığı ve Birliğimiz tarafından yapılan çalışmalar, bildirim ve diğer dökümanların tercümesi ve soruşturma süreci ile ilgili bilgiler ayrıca paylaşılacaktır.

Brezilya Resmi Gazetesi’nde Yayımlanan Bildirim ( Portekizce) için tıklayınız

Bildirimin Gayrı-resmi Tercümesi ( Türkçe) için tıklayınız

 

İlgili Taraf Başvuru Adresi:

MINISTÉRIO
DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(Brezilya Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı)
EXTERIOR, SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, DEPARTAMENTO
DE DEFESA COMERCIAL - DECOM - Esplanada dos
Ministérios - Bloco J, sala 804, CEP 70.053-900 - Brasília (DF),
telefon: (005561) 2027-7357 e 2027-7770 - Fax: (005561) 2027- 7445
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi