Cerrahide veya ev işlerinde kullanılan bazı eldivenler için 2007/25 no lu tebliğ ile uygulanan gözetimde değişiklik yapıldı

 

Cerrahide veya ev işlerinde kullanılan bazı eldivenler için 2007/25 no lu tebliğ ile uygulanan gözetimde değişiklik yapıldı

 

11 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

2007/25 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

                                                    YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ              

 

          MADDE 1 – 3/7/2007 tarihli ve 26571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/25 sayılı Tebliğ’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 G.T.P.

Eşyanın Tanımı

      CIF Kıymet         

4015.11

Cerrahide kullanılan eldivenler

4,5 ABD Doları/Kg*

4015.19.00.00.11

Ev işlerinde kullanılan eldivenler

0,18 ABD Doları/Çift

 

* Kg: Brüt ağırlık

 

          MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi