Çin menşeli kauçuktan yeni dış lastikler için uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesinden önce nihai gözden geçirme soruşturması açıldı. Tebliğ 2010/25

 

Çin  menşeli kauçuktan yeni dış lastikler için uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesinden önce nihai gözden geçirme soruşturması açıldı. Tebliğ 2010/25

 

15 Ağustos 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı: 27673

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/25)

Başvuru

    MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 4011.10.00.10.00, 4011.10.00.90.11, 4011.10.00.90.12, 4011.10.00.90.13, 4011.10.00.90.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) yer alan otomobil dış lastikleri; 4011.10.00.90.14, 4011.10.00.90.15 GTİP’lerinde yer alan hafif ticari araç dış lastikleri; 4011.20.10.00.11, 4011.20.10.00.12, 4011.20.10.00.19, 4011.20.90.00.11, 4011.20.90.00.12, 4011.20.90.00.19 GTİP’lerinde yer alan ağır vasıta dış lastikleri; 4011.61.00.00.00, 4011.92.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan zirai araç dış lastikleri; 4011.62.00.00.00, 4011.63.00.00.00, 4011.69.00.00.00, 4011.93.00.00.00, 4011.94.00.00.00, 4011.99.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan iş makinesi dış lastikleri için halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur. Başvuru,  Özka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. firması tarafından desteklenmiştir.

Mevcut önlem

MADDE 2 – (1) 20.08.2005 tarih ve 25912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2005/18 sayılı Tebliğ kapsamında, ÇHC menşeli 4011.10.00.10.00, 4011.10.00.90.11, 4011.10.00.90.12, 4011.10.00.90.13, 4011.10.00.90.19 GTİP’lerinde yer alan otomobil dış lastiklerinde CIF bedelin %60’ı oranında; 4011.10.00.90.14, 4011.10.00.90.15 GTİP’lerinde yer alan hafif ticari araç dış lastiklerinde sırasıyla CIF bedelin %60’ı ve %87’si oranında; 4011.20.10.00.11 4011.20.90.00.11 GTİP’lerinde yer alan ağır vasıta dış lastiklerinde CIF bedelin %60’ı oranında 4011.20.10.00.12, 4011.20.10.00.19, 4011.20.90.00.12, 4011.20.90.00.19 GTİP’lerinde yer alan ağır vasıta dış lastiklerinde CIF bedelin %87’si oranında; 4011.61.00.00.00, 4011.92.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan zirai araç dış lastiklerinde CIF bedelin %87’si oranında ve 4011.62.00.00.00, 4011.63.00.00.00, 4011.69.00.00.00, 4011.93.00.00.00, 4011.94.00.00.00, 4011.99.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan iş makinesi dış lastiklerinde CIF bedelin %87’si oranında dampinge karşı önlem mevcuttur.

Soruşturmaya konu madde

MADDE 3 – (1) Soruşturmaya konu maddeler 4011.20.10.00.11, 4011.20.10.00.12, 4011.20.10.00.19, 4011.20.90.00.11, 4011.20.90.00.12,  4011.20.90.00.19 GTİP’lerinde yer alan ağır vasıta dış lastikleri; 4011.61.00.00.00, 4011.92.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan zirai  araç dış lastikleri; 4011.62.00.00.00, 4011.63.00.00.00, 4011.69.00.00.00, 4011.93.00.00.00, 4011.94.00.00.00, 4011.99.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan iş makinesi dış lastikleridir.

(2) Bahse konu GTİP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

Gerekçe

MADDE 4 – (1) 11.12.2009 tarih ve 27429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/38 sayılı Tebliğ ile ilgili ürünlerde ÇHC için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunulabileceği ilan edilmiştir.

(2) Bu çerçevede yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, 4011.10.00.10.00, 4011.10.00.90.11, 4011.10.00.90.12, 4011.10.00.90.13, 4011.10.00.90.19 GTİP’ lerinde yer alan otomobil dış lastiklerinde ve 4011.10.00.90.14, 4011.10.00.90.15 GTİP’ lerinde yer alan hafif ticari araç dış lastiklerinde Yönetmelik’ in 20 nci maddesinde yer alan temsil koşulunun karşılanmadığı anlaşılmıştır.

(3) Söz konusu başvurudaki ÇHC menşeli 4011.20.10.00.11, 4011.20.10.00.12, 4011.20.10.00.19, 4011.20.90.00.11, 4011.20.90.00.12, 4011.20.90.00.19 GTİP’lerinde yer alan ağır vasıta dış lastikleri; 4011.61.00.00.00, 4011.92.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan zirai araç dış lastikleri; 4011.62.00.00.00, 4011.63.00.00.00, 4011.69.00.00.00, 4011.93.00.00.00, 4011.94.00.00.00, 4011.99.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan iş makinesi dış lastiklerine uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde, dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak, bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 5 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli 4011.20.10.00.11, 4011.20.10.00.12, 4011.20.10.00.19, 4011.20.90.00.11, 4011.20.90.00.12, 4011.20.90.00.19 GTİP’lerinde yer alan ağır vasıta dış lastikleri; 4011.61.00.00.00, 4011.92.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan zirai araç dış lastikleri; 4011.62.00.00.00, 4011.63.00.00.00, 4011.69.00.00.00, 4011.93.00.00.00, 4011.94.00.00.00, 4011.99.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan iş makinesi dış lastikleri için Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) 4011.20.10.00.11, 4011.20.10.00.12, 4011.20.10.00.19, 4011.20.90.00.11, 4011.20.90.00.12, 4011.20.90.00.19 GTİP’lerinde yer alan ağır vasıta dış lastikleri; 4011.61.00.00.00, 4011.92.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan zirai araç dış lastikleri; 4011.62.00.00.00, 4011.63.00.00.00, 4011.69.00.00.00, 4011.93.00.00.00, 4011.94.00.00.00, 4011.99.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan iş makinesi dış lastiklerine uygulanan mevcut dampinge karşı önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalır.

(3) 4011.10.00.10.00, 4011.10.00.90.11, 4011.10.00.90.12, 4011.10.00.90.13, 4011.10.00.90.19 GTİP’lerinde yer alan otomobil dış lastikleri; 4011.10.00.90.14, 4011.10.00.90.15 GTİP’lerinde yer alan hafif ticari araç lastiklerine uygulanan mevcut dampinge karşı önlem 20/08/2010 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük)  tarafından Yönetmelik’in 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere, soruşturma kapsamında kullanılmak üzere normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.  Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve yabancı üretici/ihracatçıların soru formunu Dış Ticaret Müsteşarlığının internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla ÇHC’nin Türkiye’deki resmi temsilciliğine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 8 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 7 nci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 – (1) Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90 312 204 77 26 / 212 87 52

Faks:+ 90 312 212 87 65 / 212 87 11

E-posta: nggs175@dtm.gov.tr

Soruşturma başlangıç tarihi

MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir. Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi