Cin Mısırı (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır) ve diğerleri olarak adlandırılan eşyada uygulanan gözetim kıymetlerinde değişiklik yapıldı

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/10 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (01.07.2010 t. 27628 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

MADDE 1 – 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/10 sayılı Tebliğ’in değişik 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

G.T. İ.P.

Eşya Tanımı 

CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)

1005.90.00.00.11

Cin mısırı (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır)

500

1005.90.00.00.19

Diğerleri

270

* Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi