Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılması gereken ayniyet tespiti hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü bir yazı yayımladı


Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılması gereken ayniyet tespiti hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü bir yazı yayımladı
 
 
DİİB- Ayniyet tespiti ile ilgili 2015/8 sayılı Genelgenin uygulanması hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.06.2015 tarih ve 8774202 sayılı yazısı
 
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 41208501/010.06.02
Konu : 2015/8 sayılı Genelgenin uygulanması
hakkında
 
23.06.2015 / 8774202 
DAĞITIM
 
30.01.2015 tarih ve 2015/8 sayılı Genelgemiz ile Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılması gereken ayniyet tespitine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.
 
Ancak, Bakanlığımıza intikal eden yazılardan,
 
-Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithali yapılan eşyanın (önceden ithalat) ihracı taahhüt edilen ürün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin ayniyet tespit işlemlerinin zorunlu olup olmadığı ya da her bir Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında bahse konu tespit işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı ile,
 
- İşlem görmüş ürünün eşdeğer eşyadan elde edildiği durumda (önceden ihracat), eşdeğer eşya ile eşdeğer eşya karşılığı yapılan ithalatın aynı eşya olduğuna ve işlem görmüş ürün bünyesinde kullanıldığına ilişkin ayniyet tespit işlemlerinin yapılmasının zorunlu olup olmadığı,
Hususlarında tereddütler olduğu anlaşılmıştır.
 
Bu çerçevede, bahse konu Genelgemiz uyarınca Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerek önceden ithalat gerekse önceden ihracat (eşdeğer eşya kullanımı) kapsamında düzenlenen bir Dahilde İşleme İzin Belgesinin "özel şartlar" kısmında ithal edilen maddenin ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığına ilişkin yada eşdeğer eşya kullanımında eşdeğer eşya ile eşdeğer eşya karşılığı yapılan ithalatın aynı eşya olduğuna ve işlem görmüş ürün bünyesinde kullanıldığına ilişkin ayniyet tespitinin yapılması gerektiğine ilişkin bir meşruhatın kayıtlı olduğu her durumda gümrük idarelerince ayniyet tespitinin yapılması gerekmektedir.
 
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
 
Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
 Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi