Değişik tarihlerde bazı termosifon, kazan, aspiratör vb için mecburi uygulamaya konulmuş olan standartlar mecburi uygulamadan kaldırılmıştır

 

Değişik tarihlerde bazı termosifon, kazan, aspiratör vb için mecburi uygulamaya konulmuş olan standartlar mecburi uygulamadan kaldırılmıştır

 

 

Mecburi Standartların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2011/10) (28.05.2011 t. 27947 s. R.G.)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 – Bakanlığımızca değişik tarihlerde mecburi uygulamaya konulmuş bulunan ekli listedeki standardlar mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğin eki listede belirtilen TS 733 “Termosifonlar-Katı Yakıt Yakan” standardı, 4/2/2000 tarihli ve 23954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖSG-2000/13-14 sayılı Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ ekinde yer alan “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Aranacak Mamuller Listesi”nden çıkarılmıştır.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

LİSTE

1

TS 733

Termosifonlar- Katı Yakıt Yakan

2

TS 2218

Rakorlar (Çelik Borular İçin)

3

TS 3066

PVC Kuru Yer Buvatları

4

TS 3145

Lanslar Yangın Hortumları İçin

5

TS 10878

Esnek Borular ve Bağlantı Elemanları-Ondüleli Paslanmaz Çelik- Gaz Tesisatında Kullanılan(0,1 Mpa’a Kadar)

6

TS 10880

Kompansatörler-Çelik Körüklü Gaz Boru Hatları ve Tesisatında Kullanılan

7

TS 11505

Boru Ekleme Parçaları-Sökülebilir- Metal Gaz Borular İçin

8

TS EN 303-1

Kazanlar Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar-Bölüm 1: Terim ve Tarifler Genel Özellikler Deneyler ve İşaretleme

9

TS EN 303-5

Kazanlar - Bölüm 5: Katı Yakıtlı Kazanlar Elle ve Otomatik Yüklemeli, Anma Isı Gücü 300 kW ’a Kadar - Terim ve Tarifler, Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

10

TS IEC 60665

Aspiratörler(Havalandırma) Vantilatörleri ve Hız Regülâtörleri-Alternatif Akım Evlerde ve Benzeri Yerlerde Kullanılan

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi