Değişik tarihlerde getirilen bazı mecburi standartlar uygulamadan kaldırılmıştır

 

Değişik tarihlerde getirilen bazı mecburi standartlar uygulamadan kaldırılmıştır

 

Mecburi Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSM-2011/13) (27.06.2011 t. 27977 s. R.G.)

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – Bu Tebliğ 08/01/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 – Bakanlığımızca değişik tarihlerde mecburi uygulamaya konulmuş bulunan ekli listedeki standardlar mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN STANDARTLARIN LİSTESİ

 

Sıra No

TS No

Standard Adı

Resmî GazeteYayımı Tarih/No

1

TS 8512 EN 60317-2

Sargı Telleri-Özellikler-Bölüm 2: Poliüretan Emay Kaplı Yapışık Tabakalı Yuvarlak Kesitli Lehimlenebilir Bakır Tel, 130 Sınıfı

21.08.2001-24500

2

TS 8530 EN 60317-8

Sargı Telleri-Özellikler-Bölüm 8: Polyesteremid Emay Kaplı Yuvarlak Kesitli Bakır Tel 180 Sınıfı

21.08.2001-24500

3

TS 8532 EN 60317-12

Sargı Telleri-Özellikler Bölüm 12 -Polivinil Asetal Emay Kaplı Yuvarlak Bakır Tel, 120 Sınıfı

21.08.2001-24500

4

TS 8533 EN 60317-13

Sargı Telleri-Özellikler Bölüm 13 -Poliamid İmid Örtülü Poliester veya Poliesterimid Emay Kaplı Yuvarlak Kesitli Bakır Tel, 200 Sınıfı

21.08.2001-24500

5

TS 8561 EN 60317-20

Sargı Telleri-Özellikler Bölüm 20: Poliüretan Emay Kaplı Yuvarlak Kesitli Lehimlenebilir Bakır Sargı Teli, 155 Sınıfı

21.08.2001-24500

6

TS 8562 EN 60317-21

Sargı Telleri-Özellikler Bölüm 21: Poliüretan Emay Üzeri Poliamid Kaplı Yuvarlak Kesitli Lehimlenebilir Bakır Sargı Teli, 155 Sınıfı

21.08.2001-24500

7

TS 8563 EN 60317-22

Sargı Telleri-Özellikler Bölüm 22: Polyester Veya Polyesterimid Emay Üzeri Poliamid Kaplı Yuvarlak Kesitli Bakır Sargı Teli, 180 Sınıfı

21.08.2001-24500

8

TS 8564 EN 60317-23

Sargı Telleri-Özellikler Bölüm 23: Polyesterimid Emay Kaplı Yuvarlak Kesitli Lehimlenebilir

21.08.2001-24500

9

TS 8719 EN 60317-26

Sargı Telleri-Özellikler Bölüm 26: Poliamid-İmid Emay Kaplı Yuvarlak Kesitli Bakır Sargı Teli, 200 Sınıfı

21.08.2001-24500

10

TS 8495 EN 60317-4

Sargı Telleri-Özellikler Bölüm 4: Poliüretan Emay Kaplı Yuvarlak Kesitli Lehimlenebilir Bakır Tel, 130 Sınıfı

21.08.2001-24500

11

TS 11427 EN 60317-19

Sargı Telleri-Özellikler Bölüm 19: Üzeri Poliamid Örtülü Poliüretan Emay Kaplı Yuvarlak Kesitli Lehimlenebilir Bakır Sargı Teli, 130 Sınıfı

17.06.1996-22669

12

TS 11639 EN 60317-31

Sargı Telleri-Özellikler Bölüm 31: Cam Elyaf Sarılı Reçine Veya Vernikle Emprenye Edilmiş Çıplak Veya Emay Kaplı Dikdörtgen Kesitli Bakır Tel, Sıcaklık İndisi 180

17.06.1996-22669

13

TS 11640 EN 60317-32

Sargı Telleri-Özellikler-Bölüm 32:Cam Elyaf Sarılı Reçine Veya Vernikle Empenye Edilmiş, Çıplak Veya Emay Kaplı Dikdörtgen Kesitli Bakır Tel, Sıcaklık İndisi 155

11.05.1999-23692

14

TS EN 60317-38

Sargı Telleri-Özellikler-Bölüm 38: Poliamid-İmid Örtülü Poliester veya Poliesterimid Emay Kaplı Yapışık Tabakalı Yuvarlak Kesitli Bakır Tel, 200 Sınıfı

21.08.2001-24500

15

TS EN 60317-37

Sargı Telleri-Özellikler Bölüm 37 - Poliesterimid Emay Kaplı, Yapışık Tabakalı, Yuvarlak Kesitli Bakır Tel, 180 Sınıfı

11.08.2001-24500

16

TS EN 60317-36

Sargı Telleri-Özellikler Bölüm 36 - Poliesterimid Emay Kaplı Yapışık Tabakalı Yuvarlak Kesitli Lehimlenebilir Bakır Tel, 180 Sınıfı

21.08.2001-24500

17

TS EN 60317-35

Sargı Telleri-Özellikler Bölüm 35:Poliüretan Emay Kaplı Yapışık Tabakalı Yuvarlak Kesitli Lehimlenebilir Bakır Tel, 155 Sınıfı

21.08.2001-24500

18

TS 12547

Buzdolapları-Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan-Soğutucu Cihazlar-Özel Soğutma Dolapları (Minibarlar)-Performans Ve Deney Metodları

19.07.1999-23760

19

TS EN ISO 15502

Evlerde Kullanılan Soğutma Cihazları- Karakteristikler Ve Deney Metodları

19.10.2007-26675

20

TS 12152

Araç Dış Lastikleri - Kaplanmış- Otomobil Ve Ticari Araçlar İçin

2112.2000-24267

21

TS 12305 EN 12979

Karayolu taşıtları-LPG Sistemleri-Yerleştirme Kuralları

23.09.2003-25238

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi