Dış ticaret veri sistemi üzerinden yapılan bazı işlemlerde tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin kapsam dışı olarak beyan edildiği ve yapılan beyanların kontrol edildiği bildirildi

 

Dış ticaret veri sistemi üzerinden yapılan bazı işlemlerde tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin kapsam dışı olarak beyan edildiği ve yapılan beyanların kontrol edildiği bildirildi

 Ticaret Müsteşarlığının 02.06.2011 tarihli ve 22370 sayılı yazısı (Kapsam Dışı Başvuruları)

 

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

Sayı: B.02.1.DTM.0.11.04.330.01

Konu: Kapsam Dışı Başvuruları

 

02.06.2011/22370

İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

Bilindiği gibi Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri marifetiyle ithalatta yapılan ürün güvenliği denetimlerinin elektronik ortamda ve risk esasına göre yapılması amacıyla kurulan “Dış Ticaret Veri Sistemi” (DTSV) 2010 yılı sonunda pilot uygulamalarla faaliyete geçmiş olup, Kişisel Koruyucu Donanımlar ile Pil ve Akü ithalatında ürün güvenliği denetimleri DTSV üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Oyuncak ithalatında halen 2011/10 sayılı Tebliğ kapsamında yapılan denetimlerin de DTSV üzerinden yapılmasına ilişkin çalışmalar son aşamaya gelmiş olup, bu amaçla hazırlanan Tebliğ’in önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanması beklenmektedir.

Bilindiği gibi, DTSV üzerinden yapılan işlemlerde “Kapsam Dışı” beyanı ithalatçı (kullanıcı) tarafından yapılmaktadır. Bir başka ifadeyle ,GTİP olarak ilgili Tebliğ eki listede yer almakla birlikte, Tebliğ’de atıf yapılan Yönetmelik kapsamına girmeyen ürünler kullanıcı tarafından DTSV’de “Kapsam dışı” olarak beyan edilmekte ve bu ürünler için e-uygunluk belgesi doğrudan oluşturulmaktadır.

Kişisel Koruyucu Donanımlar ile Pil ve Akü ithalatında DTSV uygulamasına başlandığı tarihten bugüne kadar yapılan bütün Kapsam Dışı başvuruları müsteşarlığımız tarafından incelenmiş olup, bazı işlemlerde esasen Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin kapsam dışı olarak beyan edildiğine dair şüpheler oluşmuştur. Bu itibarla, Kapsam Dışı beyanında bulunan ithalatçılardan, bu işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler istenecek ve suistimal tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında idari ve gerekirse adli işlem yapılacaktır. Ayrıca DTSV üzerinden yapılan her türlü beyanın, periyodik ve rastlantısal olarak kontrolüne devam edilecektir.

Bilgilerini ve üyelerinizin mağduriyet yaşamamaları için bu konuda bilgilendirilmeleri hususunda gereğini rica ederim.

Mehmet CÖMERT

Müsteşar a.
Dış Ticarette Standardizasyon
Genel Müdürü

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi