Endonezya Menşeli Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi ve İlave Gümrük Vergisi Teminata bağlanmasına dair 2013/4346 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayımlandı


Endonezya Menşeli Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi ve İlave Gümrük Vergisi Teminata bağlanmasına dair 2013/4346 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayımlandı

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2013/4346 (01.03.2013 t. 28574 s. R.G.) (Endonezya Menşeli Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi ve İlave Gümrük Vergisi Teminata bağlanacaktır.)

Karar Sayısı : 2013/4346

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/2/2013 tarihli ve 11073 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının “Sektör Listesi” başlıklı “EK:4”ünde bulunan;

a) “11 (b)” numaralı “Konfeksiyon” sektörü kapsamındaki (61 ile 63. Fasıllar arası (61 ve 63. Fasıllar dahil)) eşyanın,

b) “12” numaralı sektörde yer alan 64. Fasıl kapsamındaki eşyanın,

c) “16” numaralı sektörde yer alan 85. Fasıl kapsamındaki eşyanın,

Endonezya’dan “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi” kapsamında ithalatında, İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı Listede yer alan “D.Ü.” (Diğer Ülkeler) sütununda belirtilen vergiler ile “G.Y.Ü.” (Gelişme Yolundaki Ülkeler) sütununda yer alan vergiler arasındaki fark, gümrük mevzuatı çerçevesinde geçici bir süre için teminata bağlanır.

MADDE 2 – “11 (b)” numaralı “Konfeksiyon” sektörü kapsamındaki (61 ile 63. Fasıllar arası (61 ve 63. Fasıllar dahil)) eşyanın “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi” kapsamında Endonezya’dan ithal edilmesi halinde, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda yer alan, “D.Ü.” sütununda belirtilen ilave gümrük vergileri ile “G.Y.Ü.” sütununda yer alan ilave gümrük vergileri arasındaki fark, gümrük mevzuatı çerçevesinde geçici bir süre için teminata bağlanır.

MADDE 3 – Bu Karar yayımlandığı tarihten 30 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi