Fazla mesai ve memur yolluk ödemelerinin İthalatta KDV matrahına dahil edilmesi gerektiğine dair Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.07.2013 tarih ve 13128 Sayılı Tasarruflu Yazısı

 

Fazla mesai ve memur yolluk ödemelerinin İthalatta KDV matrahına dahil edilmesi gerektiğine dair Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.07.2013 tarih ve 13128 sayılı tasarruflu yazısı

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407-010.06.01
Konu : İthalatta KDV Matrahı
11.07.2013 / 13128

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE


Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 20/5/2013 tarihli 44031 sayılı yazıda; fazla mesai ve memur yolluk giderlerinin Katma Değer Vergisi Kanunu’nun "İthalatta matrah" başlıklı 21 inci maddesi karşısındaki durumu ile ilgili olarak;

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

- 1/2 nci maddesinde; her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ye tabi olduğu,

- 21/c maddesinde; gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin ithalatta KDV matrahına dahil olduğu,

Hükmünün yer aldığı,

Buna göre, fazla mesai ve memur yolluk işlemleri ödemelerinin gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler kapsamında

ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonra yapılan bu kabil giderlerin KDV matrahına dahil edilmeyeceği tabiidir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN
Bakan a.

Genel Müdür
DAĞITIM

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi