Gümrük Beyannamesinin 31 nolu kutusunda eşyanın hangi amaçla ve ne şekilde kullanılacağının bildirilmesi hakkında 2011/033 sayılı genelge yayınlandı

 

Gümrük Beyannamesinin 31 nolu kutusunda eşyanın hangi amaçla ve ne şekilde kullanılacağının bildirilmesi hakkında 2011/033 sayılı genelge yayınlandı

Gümrük Beyannamesinin 31 Nolu Kutususun da yer alması gereken bilgiler ile ilgili değişiklik hk.)

 

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

25/5/2011

Sayı  : B.02.1.GÜM.0.06.11.00.10.06.01 
Konu : Gümrük Beyannamesinin 31 Nolu Kutusu

GENELGE 2011/33


4/5/2009 tarih ve 2009/17 sayılı Genelgenin son paragrafının ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"2. 31 No.lu kutularında TGTC’ DE yer  alan eşya tanımları yanında, beyana konu eşyanın yaygın ticari ismi veya anlaşılabilir tanımı, model numarası; ayrıca hesaplanacak gümrük vergileri veya dış ticaret önlemlerine etkisi olduğu durumlarda (örneğin 43.02 ve 43.03 tarife pozisyonları) eşyanın hangi amaçla ne şekilde kullanılacağı; bilgilerini içermesi gerekmektedir."

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN

Müsteşar a.

Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi