Gümrük Mevzuat ; 250.000 USD ve üzeri bedelsiz ihracat izni başvuruları Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılacağına dair tebliğ


Bedelsiz İhracata İlişkin İhracat 2008/12 Sayılı Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/02) (27.02.2009 t. 27154 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

MADDE 1 – 12/7/2008 tarihli ve 26934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ İhracat 2008/12 ’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İkinci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan mallardan, değeri 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Doları ve üzeri olanların bedelsiz ihracat izni başvuruları ise, ekteki Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Tebliğjin (3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının  (eski) şekli aşağıdadır.

(2) İkinci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan mallardan, değeri 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Doları ve üzeri olanların bedelsiz ihracat izni başvuruları ise, ekteki Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılır. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, değeri 500.000 (beşyüzbin) ABD Dolarına kadar olan bedelsiz ihraç taleplerini kendileri sonuçlandırır, 500.000 (beşyüzbin) ABD Doları ve üzerindeki talepleri görüşleriyle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirirler.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi