Gümrük Mevzuatı % 85 veya daha fazla pamuk içeren 5205 GTP altında sınıflandırılan bazı pamuk ipliği ithalatında azami 200 gün süreyle ek mali yükümlülük uygulanması hakkında 2011/2041 sayılı karar

 

% 85 veya daha fazla pamuk içeren 5205 GTP altında sınıflandırılan bazı pamuk ipliği ithalatında azami 200 gün süreyle ek mali yükümlülük uygulanması hakkında  2011/2041 sayılı karar

 

5205 tarifesi altında sınıflandırılan pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve parekende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar) ithalatında azami 200 gün süreyle tebliğde belirtilen oranlarda geçici koruma önlemi olarak ek mali yükümlülük gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

 

Pamuk İpliği İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar - 2011/2041 (04.08.2011 t. 28015 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2011/2041

Ekli "Pamuk İpliği İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/7/2011 tarihli ve 27585 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Pamuk İpliği İthalatında Geçici Koruma Önlemi Uygulamasına İlişkin Karar.

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde, pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar) ithalatına uygulanacak olan geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Geçici korunma.önlemi

MADDE 2- (1) 52.05 Gümrük Tarife Pozisyonu (G.T.P.) altında sınıflandırılan pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar) ithalatında oluşabilecek telafisi güç zararların ortadan kaldırılabilmesini teminen, anılan eşyanın ithalatında, azami 200 (iki yüz) gün süreyle, 5205.12, 5205.22, 5205.32, ve 5205.42 G.T.P.leri altında yer alan ürünler için %12 (en yüksek 0,85 ABD Doları/net kg, en düşük 0,29 ABD Doları/net kg) oranında, 52.05 G.T.P.’i altında yer alan diğer ürünler içinse %17 (en yüksek 0,85 ABD Doları/net kg, en düşük 0,29 ABD Doları/net kg) oranında geçici korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

(2) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir.

(3) Soruşturma sonucunda korunma önleminin, geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgililere iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmez.

(4) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar, gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dâhilinde ilgililere iade edilir.

(5) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, geçici korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(6) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Tarife kontenjanı

MADDE 3 - (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın geçici korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 12.800.285 kilogramdır. Ancak ilgili dönemde her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için tarife kontenjanı 4.266.762 kilogramı geçemez.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Yürürlük

MADDE 4 - (1) Bu Karar, 15/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 - (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

ABD Minör Outlying Adaları, ABD Virjin Adaları, Afganistan, Amerika Samoası, Angola, Anguilla, Antartika, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Aruba, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Botsvana, Bouvet Adası, Brezilya, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Cayman Adaları, Cebeli Tarık, Cezayir, Christmas Adası, Cibuti, Cocos Adaları, Cook Adaları, Çad, Doğu Timor, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator, Ekvator Ginesi, El Salvador, Endonezya, Eritre, Etiyopya, Falkland Adaları, Fas, Fiji, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransız Polinezyası, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine - Bissau, Grenada, Grönland, Guam, Guatemala, Guyana, Güney Afrika, Güney Fransız Topr., Güney Georgia ve Güney Sandwich Ada., Gürcistan, Haiti, Heard Ada. ve Mc Donald Ada., Hollanda Antileri, Honduras, Irak, İng.Hint Oky.Toprak., İngiliz Virjin Ada., İran, Jamaika, Kamboçya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kiribati, Kolombiya, Komor, Kongo, Kongo Demokratik C., Kosta-Rika, Kuveyt, Kuzey Mariana Ada., Küba, Laos, Lesotho, Liberya, Libya, Lübnan, Madagaskar, Makao, Malavi, Maldivler, Malezya, Mali, Marşal Adaları, Mauritius, Mayot, Meksika, Mısır, Mikronezya, Moğolistan, Moldova, Montserrat, Moritanya, Mozambik, Namibya, Nauru, Nepal, Niue Adası, Nijer, Nijerya, Nikaragua, Norfolk Adası, Orta Afrika Cum., Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Pitcairn, Raunda, Rusya Federasyonu, St. Helena, St.Pierre ve Mikelon, Samoa, Sao Tome And Principe, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Solomon Adaları, Somali, Sri Lanka, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St.Vincent ve Grenadinler, Sudan, Surinam, Suudi Arabistan, Svaziland, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Turks Caicos Adaları, Tuvalu, Uganda, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vallis ve Futuna, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yeni Kaledonya, Zambiya, Zimbabve
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi