Gümrük Mevzuatı İhracı ön izne bağlı mallardan olan patlayıcı maddelerle av malzemesi vb. için izni veren kurum İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) olarak değiştirildi

 

İhracı ön izne bağlı mallardan olan patlayıcı maddelerle av malzemesi vb. için izni veren kurum İçişleri  Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) olarak değiştirildi

 

19/9/1996  tarihli ve  22762 sayılı resmi gazetede yayınlanan ihracat  96/31 sayılı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğ ekinde yer alan(EK:2)  ihracı ön izne bağlı mallar listesinin 21. Sırasında yer alan patlayıcı maddelerle av malzemesi vb. için izni veren kurum İçişleri  Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) olarak değiştirilmiştir.

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan (EK: 2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi’nin 21 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

21-87/12028 Karar sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddeler (harp silah ve mühimmatı hariç)

İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)

18/05/1955 tarih ve 9009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 6551 sayılı "Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkındaki Kanun", 87/12028 Karar sayılı "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük", 2001/2443 Karar sayılı Tüzük

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan (EK: 2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi’nin 21 inci sırasının yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.

21 - 87/12028 Karar sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddeler (harp silah ve mühimmatı hariç)

İçişleri Bakanlığı

18/05/1955 tarih ve 9009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 6551 sayılı "Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkındaki Kanun", 87/12028 Karar sayılı "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük", 2001/2443 Karar sayılı Tüzük

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi