Gümrük Mevzuatı Sentetik Filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (5407) Elyaf Detay Beyan Formu Kapsamından çıkartıldı

 

Sentetik Filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (5407)  Elyaf Detay Beyan Formu Kapsamından çıkartıldı

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.08.2011 Tarihli 01490 sayılı tasarruflu yazısı, Elyaf Detay Beyan Formunun 22 Temmuz 2011 tarihinden itibaren 5407 pozisyonunda kullanılmayacağı hk.

01.08.2011 / 01490

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

 

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı : B.19.0.İTH.0.04.02.00 / 220.99

Konu: 5407 Elyaf Detay Beyan Formu

21/07/2011 - 29080

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü) 


İlgi: a) 31.05.2011 tarihli ve 22041 sayılı yazımız.

b) 20.06.2011 tarihli ve 24598 sayılı yazımız.

Malumları olduğu üzere, Gümrük Genel Tebliği (Seri No 3 ve Seri No 5) çerçevesinde, belirli tekstil ürünlerinin ithalatında Elyaf Detay Beyan Formu kapsamında işlem yapılmaktadır.

Bakanlığımızca daha önce Bakanlıkları ile yapılan toplantılar dikkate alınarak, 22 Temmuz 2011 tarihinden itibaren, 5407 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın bahse konu uygulama kapsamı dışında tutulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi