Gümrük Müşavirliği Gümrükleme Mevzuat ; Otomotiv ve makine sektöründe tamir ve bakım işlemleri için DİİB müracaatlarında istenecek belgeler hk yazı yayınlanmıştır


Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Dahilde İşleme ile ilgili 06.03.2009 tarihli 4757 sayılı tasarruflu yazısı

 

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.15.00.132.05.01.01
Konu: Kapasite Raporu
06.03.2009/4757

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


Bilindiği üzere 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 1no.lu ekinde Dahilde İşleme İzni almak için ilgili gümrük idaresine sunulması gereken bilgi ve belgeler belirtilmiştir. Söz konusu ekte, ihraç edilen mamulün üretimi ile ilgili olarak Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca tasdikli Kapasite Raporu belgesi de bulunmakta olup, Kapasite Raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili konumdan alınan belgenin aslı veya kurumca tasdikli örneğinin yeterli olacağı belirtilmiştir.

Ancak, mezkur Tebliğin 14/d maddesi, kapsamı "Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması" işlemi çerçevesinde, otomotiv ve makine sektöründe üretici olmayan servisler tarafından gerçekleştirilecek tamir ve bakım işlemleri için yapılacak Dahilde İşleme İzni müracaatlarında firmanın kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından alınacak firmanın otomotiv ve makine sektöründe faaliyet gösterdiğini ve bu işlem için kapasite raporu düzenlenmediğini belirtir yazının ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda dahilde işleme izin verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve buna göre gereğini rica ederim.

Arif KÜMBÜL

Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi