Gümrük Vergisi Askıya Alınacak ve AB topluluğunca Tarife Kontenjanı Açılacak olan ürünlerle ilgili İTKİB bir bilgilendirme yazısı yayınladı

 

Gümrük Vergisi Askıya Alınacak ve AB topluluğunca Tarife Kontenjanı Açılacak olan ürünlerle ilgili İTKİB bir bilgilendirme yazısı yayınladı

Bülten Sıra No:  2014/1883

 

Tarih: 06.11.2014

   

 

Ülkemiz, gümrük vergisi askıya alınacak ve Topluluk tarafından tarife kontenjanı açılacak ürünlere ilişkin olarak Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) müzakerelerine doğrudan katılmakta; bu müzakereler sonucunda, bir taraftan sanayimizin ihtiyacı olabilecek düşük maliyetli hammadde temin edilmesine imkân tanınırken, diğer taraftan askıya alma rejimine konu olabilecek hammadde ve yarı mamul üretimimizin zarar görmemesi sağlanmakta ve Gümrük Birliği alanı içerisinde ülkemiz sanayicisinin olası pazar payı kaybına engel olunmaktadır.

Avrupa Birliği (AB) ile müştereken hazırlanan gümrük vergisi askıya alınacak ürünlerin listesi Toplulukta her yıl 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girmekte, 1 Temmuz tarihi itibariyle de söz konusu listeye yeni ürünler eklenmekte veya çıkarılmaktadır. Ülkemizde de, AB’deki uygulamaya paralel olarak her yıl yayımlanan İthalat Rejimi Kararı’na ekli V Sayılı Liste’de gümrük vergisi askıya alınan ürünler yayımlanmakta, yine her yıl Temmuz ayında ise gerekli değişiklikler yapılmaktadır.

Bu kapsamda, AB ile Türkiye arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, 1/7/2015 tarihi itibariyle gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve AB tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünler ile halihazırda gümrük vergileri askıya alınmış ürünlerin listesi aşağıdaki linkte yer almaktadır:

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=922EA64E-BAEA-2050-5D12C690A913F192

Bu ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen firmaların 15/12/2014 tarihine kadar, mevcut askıya alma listesine itiraz etmek isteyen firmaların 8/11/2014 tarihine kadar 31/12/2013 tarihli ve 28868 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2014/18 sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ”in III numaralı ekinde yer alan (linkte de yer almaktadır) başvuru formu ve belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.

Söz konusu başvurulardan Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartları haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Komisyonu ETSG bünyesinde müzakere edilecektir.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi