Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nun Antrepolarda Teminat İşlemleri konulu, 40216608/157.01 sayılı yazısı yayımlandı

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün yayımladığı yazıyla Antrepolardaki Götürü Teminat Uygulaması kaldırılmış olup, teminatla ilgili hususlar aşağıdaki yazıyla açıklığa kavuşturulmuştur. Örneğin; Bundan böyle sözkonusu teminatları antrepo işleticisi vermekle yükümlü olacaktır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nun Antrepolarda Teminat İşlemleri konulu, 40216608/157.01 sayılı yazısı yayımlandı


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı:40216608/157.01

Konu:Antrepolarda Teminat İşlemleri
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

02.12.2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenleme sonrasında antrepo işleticileri tarafından kullanılan götürü teminat uygulamasına 17/12/2014 tarihinde son verilecektir.

Bilindiği gibi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın "Kısmi Teminat Uygulanacak Haller"e ilişkin 116/1-b maddesi "Kanunun 98 inci maddesi hükmü uyarınca Kanuna göre aranacak gümrük vergileri ile para cezası ve İthalat Rejimi Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarlarını belirlemeye ve alınacak teminat tutarını ithalat vergiler tutarının %10’una kadar indirmeye Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yetkilidir." hükmünü amirdir.

Bu itibarla Bakanlık Makamının 14.12.2014 tarihli Olurları ile, Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişikler çerçevesinde Gümrük Yönetmeliğinin 526/3 üncü maddesi saklı kalmak kaydıyla 17.12.2014 tarihinden itibaren akaryakıt antrepoları dışındaki antrepolardaki teminat işlemleri ile ilgili olarak; her bir antrepo bazında eşyadan bağımsız ve sabit olmak üzere 01.01.2015 tarihine kadar 100.000.-Avro teminat verilmesi, ayrıca bu sabit teminata ilave olarak,

1-Antrepolara et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay, muz, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki, mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) konulması durumunda eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin toplam vergilerin %25’i kadar olması,

2-Antrepoya konulacak diğer eşyadan alınması gereken teminatın ise eşyaya ilişkin toplam vergilerin %10’u kadar olması,

3-01.01.2015 tarihine kadar 100.000.-Avro tutarındaki teminatın verilmemesi durumunda söz konusu teminat verilinceye kadar antrepoya eşya alınmasına izin verilmemesi,

Uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
Önder GÖÇMEN
Bakan a.

Daire Başkanı
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ti
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi