Gümrükler Genel Müdürlüğünün Kıymet ve Menşe Araştırması Hakkında 10.10.2013 Tarihli 18136 Sayılı Tasarruflu Yazısı

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Kıymet ve Menşe Araştırması Hakkında 10.10.2013 Tarihli 18136 Sayılı Tasarruflu Yazısı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 85593407-667.99.08

Konu : Kıymet ve Menşe araştırması hakkında

10.10.2013 / 18136

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Sami CEYHAN’dan alınan 17.09.2013 tarihli, 100/94/52 sayılı yazıda, Gümrük idarelerince bir kısım eşyaya ilişkin menşe, tarife ve kıymet araştırmalarına gidildiği, bazı araştırmalar sonucunda menşe saptırması veya düşük kıymetle ithalat yapıldığı tespit edilerek savcılıklara suç duyurusunda bulunulduğu, ancak suistimali belirlenen firmaların başka idarelerden de işlemlerinin olmasına rağmen bunlara yönelik herhangi bir idari ya da adli takibatta bulunulmadığının müşahede edildiği, bu kapsamda idari ya da adli zaman aşım süreleri gözetilerek, araştırması olumsuz sonuçlanan firmaların diğer idarelerden de benzer işlemleri olabileceği gözetilerek anılan firmaların diğer gümrüklerden yapmış oldukları tüm işlemleri ile ilgili olarak gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak üzere gümrük idarelerinin talimatlandırılması istenilmektedir.

Bu itibarla Bölge Müdürlüğünüze bağlı gümrük idareleri nezdinde menşe, tarife ve kıymet araştırmalarına gidilen ve bu araştırmalar sonucunda menşe saptırması veya düşük kıymetle ithalat yapıldığı tespit edilerek savcılıklara suç duyurusunda bulunulan firmaların başka gümrük idarelerden de işlemleri olabileceği gözetilerek bu tür firmaların diğer Bölge Müdürlüklerine de bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

 

Bakan a.

 

Genel Müdür Yardımcısı V.

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

 

 

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi