Halı, akaryakıt, otomotiv, ve bazı diğer eşyaların ithalatında ihtisas gümrükleri uygulamasının işleyişi hk. Genelge yayınlanmıştır

 

Genelge No: 2009/85


T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.09.00.010.06 
Konu : İhtisas Gümrüğü Genelgesi
 


3/7/2009

GENELGE

(2009/85)

Halen halı, küçük ev aletleri, deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabı, mobilya, porselen ve seramikten mutfak eşyası, çakmak, düzcam, çay, LPG, solvent ve bazı petrol ürünleri, ham petrol ve akaryakıt, otomotiv, cam eşya ile lüks lambasının serbest dolaşıma girişinin ihtisas gümrüklerinden yapılması uygulaması sürdürülmektedir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen esaslara göre işlem tesisi gerekmektedir.
1. Halı İhtisas Gümrüğü Uygulaması
a) AB menşeli olmayan ve ekli listede (EK-1) GTİP’leri belirtilen halının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Isparta Gümrük Müdürlüğünden yapılması,
b) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arzetmeyen 50 m2 veya 5 adete kadar (50 m2 ve 5 adet dahil) olanların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
c) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilmesi,
Gerekmektedir.
Diğer taraftan, ekli listede (EK:1) tarife pozisyonları belirtilmeyen ve 57 nci fasılda yer alan halıların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin 26.04.2007 tarihli, 26504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 55 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde belirtilen tekstil ihtisas gümrüklerinden yapılması gerektiğinden Isparta Gümrük Müdürlüğüne gönderilmemesi gerekmektedir.
2. Küçük Ev Aletleri İhtisas Gümrüğü Uygulaması
a) Ekli listede (EK-2) tarife pozisyonları belirtilen küçük ev aletlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğü ile Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü ve İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir TIR Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilmesi,
b) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
c) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
d) Söz konusu küçük ev aletlerinin serbest bölgede imalatını yaptığını belgeleyen firmaların ürettikleri küçük ev aletlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilmesi,
e) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen söz konusu küçük ev aletlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
Gerekmektedir.
3. Deri ve DeridenMamul Eşya ile Ayakkabı İhtisas Gümrüğü Uygulaması
a) Avrupa Birliği menşeli olmayan;
-41 inci fasılda yer alan işlenmiş derinin,
(41 inci faslın tamamı --41.01, 41.02, 41.03, 41.04, 41.05, 41.06 hariç)
-42 inci fasılda yer alan ve aşağıda GTİP’leri belirtilen deriden mamul eşyanın,
 


4201.00.00.00.00,

 4203.10,

 4203.40.00.00.11,

4202.11.10.00.11,

 4203.21.00.00.11,

 4203.40.00.00.12,

4202.11.10.00.12,

 4203.21.00.00.12,

 4205.00.11.10.00,

4202.11.90.00.11,

 4203.29.10.00.11,

 4205.00.11.20.00,

4202.11.90.00.12,

 4203.29.10.00.12,

 4205.00.19.10.00,

4202.21.00.00.00,

 4203.29.91.00.00,

 4205.00.19.90.00,

4202.31.00.00.00,

 4203.29.99.00.00,

 4205.00.90.00.11,

4202.91.10.00.11,

4203.30.00.00.11,

4205.00.90.00.12,

4202.91.10.00.12,

 4203.30.00.00.12,

 

serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü ile İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden yapılması,
b) 64 üncü fasılda yer alan eşyanın,
i- AB menşeli olması halinde, ATR Dolaşım Belgesi ile getirilip getirilmediğine bakılmaksızın, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği her türlü ithalat, ihracat ve transit işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilmesi,
ii- AB menşeli olmaması halinde serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden yapılması,
iii- AB menşeli olmaması ancak ATR Dolaşım Belgesi ile gelmesi halinde serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Halkalı Gümrük Müdürlüğü ile İstanbul Deri Serbest Bölge Müdürlüğü ve İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden yapılması,
c- Miktar ve değer itibariyle ticari nitelik arz etmeyen yukarıda bahsi geçen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
d- Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 ve 135 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen AB menşeli olmayan söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
Gerekmektedir.
4. Mobilya İhtisas Gümrüğü Uygulaması
a) AB menşeli olmayan 94.01, 94.03 ve 94.04 tarife pozisyonlarında yer alan (alt pozisyonlar dahil) eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Bursa Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü ile Kayseri Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Trabzon Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilmesi,
b- AB menşeli olan 94.01, 94.02, 94.03 ve 94.04 tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin ise eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
c- Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 ve 135 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen ve aynı Kanunun 167 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları ile 5 inci fıkrasının (b), (c), (d), (e) ve (f) bendleri kapsamında gelen söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilmesi,
d- AB menşeli olmayan 9401.10, 9401.20.00.00.00, 9401.90.10.00.00, 9401.90.80.00.11 GTİP’lerinda yer alan ve motorlu araçlarda kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
e- AB menşeli olmayan 94.02 tarife pozisyonunda yer alan tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin; bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen gümrük müdürlüklerine ilave olarak İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ile Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilmesi,
Gerekmektedir.
5. Porselen ve Seramikten Sofra veMutfak Eşyası İhtisas Gümrüğü Uygulaması
a) 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası” ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası” nın (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) herhangi bir ülke ayırımı yapılmaksızın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü ve İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğünden yapılması,
b) YatırımTeşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası” ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası"nın (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
c) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası” ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası"nın (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
Gerekmektedir.
6. Çakmak İhtisas Gümrüğü Uygulaması
a) Avrupa Birliği menşeli olmayan 96.13 tarife pozisyonunda yer alan “çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri hariç)” isimli eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin sadece Ankara TIR Gümrük Müdürlüğünden yapılması,
Ancak;
i) 9613.80 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan, “Diğer çakmak ve ateşleyiciler” ile 9613.90.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın (yakıt hazneleri ve 9613.90.00.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna dahil eşya hariç) serbest dolaşıma girişişlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
ii) Yalnızca Türkiye’de çakmak imalatçısı olarak faaliyet gösteren ve bu durumunu Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylı “Kapasite Raporu” ile tevsik eden firmalar tarafından getirilecek olan ve 9613.90.00.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile 9613.90.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna dahil yakıt haznelerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
iii) 96.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri hariç)” isimli eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında getirilmesi halinde, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
iiii) 96.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan eşyanın, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi halinde, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
Gerekmektedir.
7. Düz Cam İhtisas Gümrüğü Uygulaması
a) AB menşeli olmayan 70.04 ve 70.05 tarife pozisyonlu (alt pozisyonlar dahil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) düzcamın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Kayseri Gümrük Müdürlüğü ve Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Halkalı Gümrük Müdürlüğü, Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü ve Ambarlı Gümrük Müdürlüğü, Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Antalya Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Trabzon Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gebze Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ile söz konusu eşyanın deniz yoluyla gelmesi kaydıyla İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğünden yapılması,
b) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arzetmeyen 100 kg.a kadar (100 kg. dahil) 70.04 ve 70.05 tarife pozisyonunda yer alan (alt pozisyonlar dahil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) düzcamın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
c) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilmesi,
Gerekmektedir.
8. Çay İhtisas Gümrüğü Uygulaması
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 21/07/2007 tarihli, 26589 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:38)” ile 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çay için giriş kapısı olarak sadece Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Rize Gümrük Müdürlüğü belirlenmiştir.
Ancak, gıda ya da gıda sanayi hammaddesi olarak kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çayın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin sadece Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Rize Gümrük Müdürlüğünden yapılması gerekmektedir.
9. LPG İhtisas Gümrüğü Uygulaması
LPG ihtisas gümrüğü uygulaması 02.08.2006 tarihli, 26247 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 51 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği ile değişik 25.06.2005 tarihli, 25856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 38 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir. 
LPG’nin, karayolu taşıtlarına aktarılmadığı müddetçe, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak üzere yukarıdaki Tebliğ ile yetkilendirilen gümrük müdürlüklerine transit edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bunun yanında LPG’nin serbest dolaşıma girişi esnasında mevzuat gereği teknik düzenlemeler kapsamında yapılacak olan tespitlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
10. Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İhtisas Gümrüğü Uygulaması
Solvent ve bazı petrol ürünleri ihtisas gümrüğü uygulaması 31.12.2008 tarihli, 27097 6. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 67 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir.
Söz konusu Tebliğ kapsamı ürünlerin aynı zamanda gıda sanayiinde kullanılacak olan ürünlerden olması durumunda ithal işlemlerinin, 67 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenen İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğlerde ortak olarak bulunan Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, Aliağa Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü, Adana Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük Müdürlüğü, Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük Müdürlüğü, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ve Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğünden yapılması gerekmektedir.
11. Ham Petrol ve Akaryakıt İhtisas Gümrüğü Uygulaması
Ham petrol ve akaryakıt ihtisas gümrüğü uygulaması 05.06.2007 tarihli, 26543 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 56 Seri Nolu ve 31.10.2007 tarihli, 26686 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 58 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğleri ile değişik 16.06.2005 tarihli, 25847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 37 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir.
Söz konusu Tebliğ kapsamı Jet yakıtının;
a) İhrakiye teslimi lisans sahiplerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen ihrakiye teslim lisanslarının Özel Hükümler Bölümündeki “Pazarlama Projeksiyonu” başlığındaki “İthalatı Yapılacak Akaryakıtın Türü” alt başlığında “Jet yakıtı” ibaresinin bulunması ve pazarlama projeksiyonuyla uyumlu olması,
b) Söz konusu yakıtın uçaklara verilmesi,
kaydıyla serbest dolaşıma giriş işlemlerinin uçakların kalktığı havalimanlarında yetkili gümrük idareleri tarafından yapılması gerekmektedir.
12. Otomotiv İhtisas Gümrüğü Uygulaması
Otomotiv ihtisas gümrüğü uygulaması 28.10.2003 tarihli, 25273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27 Seri Nolu ve 16.08.2005 tarihli, 25908 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 40 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğleri ile değişik 12.01.2001 tarihli, 24285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5 SeriNolu Gümrük Genel Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir.
Bilindiği üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde "taşıt", karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlar olarak tanımlanmış, bunlardan makine gücü ile yürütülenlerin "motorlu taşıt" olduğu belirtilmiştir.
"İş makinesi" ise, yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş, karayolunda insan, hayvan ve yük taşınmasında kullanılmayan motorlu araçlar olarak tanımlanmıştır.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu kara taşıtı, karayolunda insan, hayvan veya yük taşımaya yarayan araçlar olup, bu araçların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin otomotiv ihtisas gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yukarıda belirtilen amaçlarla trafiğe çıkmayan (tarım makineleri, yol inşaat makineleri vb) araçların (kullanılmış alet ve makinelerin ithaline ilişkin 16.08.2001 tarihli, 24495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri Nolu ve 31.12.2002 tarihli, 24980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla) serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır.
13. Lüks Lambası ve Cam Eşya İhtisas Gümrüğü Uygulaması
Herhangi bir ülke ayrımı yapılmaksızın 70.13 tarife pozisyonunda yer alan cam eşya ile 94.05 tarife pozisyonunda yer alan lüks lambasının serbest dolaşıma giriş işlemleri, BİLGE sistemi bulunan tüm gümrük müdürlüklerinden yaptırılabilir.
14. Gıda İhtisas Gümrüğü Uygulaması
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 01.03.2001 tarihli, 24333 sayılı Resmi Gazetede yayımlarak yürürlüğe giren ve anılan Bakanlığın muhtelif Tebliğleri ile değişik "İthal ve İhraç edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ" ile ithal veya ihraç edilecek tüm gıdaların ithal ve ihraç işlemlerinin tespit edilen bu gümrük müdürlüklerinden yapılması hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu Tebliğler ile tespit edilen gümrük müdürlüklerinden ihraç işlemleri yapılan ve ihraçtan geri dönen gıda maddelerinin muhtelif Tebliğlerle değişik 01.03.2001 tarihli, 24333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğde yer alan ihraç kapılarında gerekli kontrolleri yapılmak koşuluyla yurt içi yapılması mümkün bulunmaktadır.
15. 05.05.2009 tarihli, 2009/34 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

S. Umman HAMİDOĞULLARI

 

Müsteşar a.

 

Genel Müdür V.

DAĞITIM :
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

EK-1: Halı İhtisas Gümrüğüne Tabi Eşyanın 2009 TGTC’ye Göre Güncellenmiş GTİP Listesi
5701.10 (Tarife Alt Pozisyonunun Tamamı),
5701.90.10.00.12,
5701.90.10.00.13,
5701.90.10.00.19,
5701.90.10.00.21,
5701.90.10.00.29,
5701.90.10.00.31,
5701.90.10.00.41,
5701.90.90.10.11,
5701.90.90.90.11,
5701.90.90.90.21,
5702.10 (Tarife Alt Pozisyonunun Tamamı),
5702.31.10.00.00,
5702.31.80.00.00
5702.39.00.00.99,
5702.41.10.00.00,
5702.41.90.00.00
5702.49.00.90.19,
5702.50.10.00.00,
5702.50.90.00.00,
5702.91.00.00.00,
5702.99.00.00.19,
5703.10.00.00.00,
5703.90.80.00.00,
5704.90.00.00.11,
5705.00.10.00.11,
5705.00.10.00.19,
5705.00.30.00.11,
5705.00.90.00.11,
5705.00.90.00.21,
5705.00.90.00.31

EK-2: Küçük Ev Aletleri İhtisas Gümrüğüne Tabi Eşyanın 2009 TGTC’ye Göre Güncellenmiş GTİP Listesi
 


EŞYA İSMİ

 GTİP NO

Meyve ve sebze sıkacağı

 8509.40.00.00.14

Fritöz

8516.79.20.00.00

Grill

 8516.60.70.00.00

Çay ve kahve makinesi 

8516.71.00.00.00

Mikser 

8509.40.00.00.12

Blender 

8509.40.00.00.13

Doğrayıcı (Öğütücü) 

8509.40.00.00.11

Mutfak Robotu 

8509.40.00.00.15

Ekmek Kızartma Makinesi 

8516.72.00.00.00

Yumurta Pişirme Makinesi 

8516.79.70.00.19

Su Isıtıcısı 

8516.10.11.00.00

 

8516.10.19.00.00

Kettle 

8516.79.70.00.11

Elektrikli ısıtıcı/soba 

8516.29.99.00.11

Termostatlı ve timerli mini fırın 

8516.60.90.00.19

Elektrikli barbekü 

8516.60.70.00.00

Mini buzdolabı 

8418.21.91.00.00

Masaüstü süpürge 

8508.11.00.00.19

Gazlı Ocak 

7321.11.90.00.11

Ütü 

8516.40.10.00.00

 

8516.40.90.00.00

Elektrikli süpürge 

8508.11.00.00.11

 

8508.11.00.00.19

 

8508.19.00.00.00

 

8508.60.00.00.00

Saç kurutma makinesi 

8516.31.10.00.00

 

8516.31.90.00.00

Rice cooker/Pirinç piş. mak. 

8516.79.70.00.19

Bread maker/Ekmek piş. mak. 

8516.60.90.00.19

Et kıyma makinesi 

8509.80.00.00.11

Tost makinesi 

8516.60.90.00.11

Vantilatör 

8414.51.00.20.00

Yağlı radyatör 

8516.29.10.00.00

Kuru radyatör 

8516.29.99.00.19

Kahve öğütücüsü 

8509.40.00.00.11

Mısır patlatıcısı 

8516.79.70.00.19

Yoğurt Makinesi 

8516.79.70.00.19

Banyo baskülü 

8423.10.90.00.11

 

8423.10.90.00.19

Vakumlama cihazı 

8422.40.00.00.00

Hotplate 

8516.60.10.00.00

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi