ISPM-15 Standartlarına uygun malzeme kullanımı hakkında duyuru

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıda, ihracatçı firmalarımızın, ihracatlarında Uluslararası Bitki Sağlığı Standartlarına (ISPM-15) uygun işlemlerde bulunulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ile ilgili olarak; Almanya, Ukrayna Bitki Sağlığı Koruma Servisleri ile ABD Resmi Makamlarının taleplerine istinaden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan Müsteşarlıklarına muhatap muhtelif yazılarda, bazı firmaların yaptıkları ihracatlarda kullandıkları ahşap ambalaj malzemelerinin Uluslararası Bitki Sağlığı Standartlarına (ISPM-15) göre, özel şartlara uygun olmadığına ilişkin şikayetler alındığı belirtilmekte ve ilgili ülke Makamlarına gerekli önlemlerin alındığına dair bilgi verildiği hususuda ifade ile, sözü edilen firmaların bundan böyle gerçekleştireceği ihracat işlemlerinde ISPM-15 standartlarına uygun ahşap malzemesi kullanmaları yönünde uyarılması talep edilmektedir.

Yazıda, bu bağlamda, ihracatçı firma arımızın bahsekonu ısıl işlerinde yararlanmak üzere; T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’ne ait http://www.kkgm.gov.tr adlı web sitesi, ahşap ambalaj malzemesi ISPM-15 işaretleme yetkisi (ısıl işlem yapmak suretiyle ISPM-15 damgası vurabilme) alan 485 firmanın ünvanları ile iletişim bilgilerine;

http://www.kkgm.gov.tr/birim/karantina/ISPM_firma_listesi.html dizini vasıtasıyla ulaşmalarının mümkün bulunduğu bildirilmektedir.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi