İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği kuruldu

 

İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (İhracat 2010/3) (26.03.2010 t. 27533 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

MADDE 1 – (1) 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, merkezi İstanbul’da olmak ve sekreter ya hizmetleri İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülmek üzere, İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği kurulmuştur.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi