İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. Tebliğ No: 2012/28, 25.12.2012

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. Tebliğ No: 2012/28, 25.12.2012 t. 28508 Sayılı Resmi Gazete

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 - 15/11/2008 tarihli ve 27055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33)’in 25 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

3921.90.60.00.11
3921.90.60.00.13
3926.90.92.00.00
3926.90.97.90.19
5407.20.11.90.00
5407.20.19.90.00
5903.90.91.90.00
6306.12.00.00.00

Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat

Çin Halk Cumhuriyeti

1,06 ABD Doları/Kg

Vietnam

1,16 ABD Doları/Kg

 

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

15/11/2008 tarihli ve 27055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33)’in 25 inci maddesinde yer alan tablonun Yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (Eski) şekli aşağıdadır.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Vergi Miktarı

3921.90.60.00.11
3921.90.60.00.13
5407.20.11.90.00
5407.20.19.90.00

“Polietilen veya polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat”

Çin Halk Cumhuriyeti

1,06 ABD Doları/Kg

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti

1,16 ABD Doları/Kg

 

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi