Japonya’dan ithal edilecek gıda ve tarım ürünlerinde radyasyon kontrolüne dair 2011/38 sayılı dış ticarette standardizasyon tebliği yayınlandı

 

Japonya’dan ithal edilecek gıda ve tarım ürünlerinde radyasyon kontrolüne dair 2011/38 sayılı dış ticarette standardizasyon tebliği yayınlandı

  

24 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete
Sayı : 27884

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

JAPONYA’DAN İTHAL EDİLECEK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİNDE RADYASYON KONTROLÜNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/38)

MADDE 1 – (1) Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 üncü fasılları arasında yer alan ve 11 Mart 2011 tarihinden sonra sevkedilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünlerde; 29/12/2010 tarih ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/5); Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/17); Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/19) ve Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/20) uyarınca ilgili kuruluşlar tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken yapılacak işlemlere ek olarak ürünlerin radyasyon içermediğine dair Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun düzenlediği uygunluk yazısı aranır.

(2) Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 üncü fasılları arasında olup birinci fıkrada belirtilen Tebliğlerde yer almayan veya yer aldığı halde Tebliğ kapsamında uygunluk yazısına/belgesine tabi olmayan ve 11 Mart 2011 tarihinden sonra sevkedilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünler için gümrük idareleri tarafından gümrük beyannamesinin tescili sırasında, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun düzenlediği uygunluk yazısı aranır. 

(3) Anılan Tebliğlerde yer alan hiçbir istisna veya muafiyet hükmü birinci ve ikinci fıkralarda tanımlanan ürünlerin ithalatında uygulanmaz.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi

BatıBay Gümrük Müşavirliğini Sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz

Sosyal Medya Hesaplarımız


E-bülten Kayıt Sayfamız için tıklayınız