Karayolu ile uluslar arası eşya taşıyan araçların seyir konaklama, denetleme, güvenlik ve gümrük işlemlerine ait yönetmelik, yürürlükten kaldırıldı. 27686

 

Karayolu ile uluslar arası eşya taşıyan araçların seyir konaklama, denetleme, güvenlik ve gümrük işlemlerine ait yönetmelik, yürürlükten kaldırıldı.  27686

  

 28 Ağustos 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27686

YÖNETMELİK

 
Karar Sayısı : 2010/786

             Ekli “Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 9/7/2010 tarihli ve 9497 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca 27/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  

KARAYOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIYAN ARAÇLARIN SEYİR,

KONAKLAMA, DENETLEME, GÜVENLİK VE GÜMRÜK

İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

             MADDE 1 – 5/3/1993 tarihli ve 93/4207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/3/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi