Kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanların ithalatında kontrol belgesi alınabilmesi için aranacak şartlar hakkında tebliğin kontrol belgesi başlıklı 5.ncı maddesinde değişik yapıldı

 

Kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanların ithalatında kontrol belgesi alınabilmesi için aranacak şartlar hakkında tebliğin kontrol belgesi başlıklı 5.ncı maddesinde değişik yapıldı

Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/43) (30.09.2011 t. 28070 s. R.G.)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 16/7/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Kesilmek üzere ithal edilecek kasaplık sığır cinsi hayvanlar, gümrük giriş kapılarında fiili ithalattan sonra kesilmeleri için doğrudan mezbaha veya kombinalara sevk edilir. Hayvanların kesimleri Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinin bilgisi altında yapılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi