Millî Savunma Bakanlığı sorumluluğunda ve bilgisi dâhilinde üretilmesi ile ithalat ve ihracatı yapılması gereken ürün listesi.

 

5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2010 Yılı Listesi) (31.01.2010 t. 27479 s. R.G.)

 

Millî Savunma Bakanlığından:

MADDE 1 – Aşağıda ana başlıklar altında belirtilen "Kontrole Tabi Liste" kapsamında yer alan kalemlerin üretilmesi ile ihracat ve ithalâtına ilişkin izin işlemleri, Millî Savunma Bakanlığı sorumluluğunda ve bilgisi dâhilinde yapılacaktır.

1. NAMLULU SİLÂHLAR:

a. Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar ve bunların ana parçaları (gövde, namlu, şarjör, kapak takımı, mekanizma, tetik tertibatı).

b. Her çap ve model tek veya otomatik atışlı yivli setli tüfekler, keskin nişancı tüfekleri, yivli setli av tüfekleri ve bunların ana parçaları (gövde, namlu, şarjör, kapak takımı, mekanizma, tetik tertibatı) (yivsiz av tüfekleri, nişancılık eğitiminde kullanılan tüfekler, spor amaçlı kullanılan tüfekler ve parçaları hâriç).

c. Otomatik bomba atarlar/bomba atarlar ve bunların ana parçaları (namlu, tetik tertibatı, gövde, nişangah/optik nişangah).

ç. Yivli ve yivsiz her çap ve model havanlar ve bunların namlu ve nişangâhları.

d. Her çap ve model hafif ve ağır toplar, obüsler ve bunların başta namlu olmak üzere ana parçaları.

2. TAKTİK ARAÇLAR:

a. Tanklar, tırtıllı (paletli) ve tekerlekli zırhlı muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, zırhlı havan araçları ve askeri maksatlı akaryakıt tankerleri ile askeri amaca yönelik lojistik destek araçları.

b. Bu araçlara takılan her türlü silâhlar, kama kompleleri, zırh, otomatik/yarı otomatik doldurucu, kule, namlular ve bu silâh sistemlerine ait atış kontrol sistemleri.

c. Askerî amaçlı her türlü tekerlekli taktik araçlar.

ç. Askerî amaçlı tank çekiciler, tank taşıyıcılar ve kurtarıcı araçlar.

d. Mayın temizleme ve serpme sistemlerine ait araçlar, mayınlı sahalarda geçit açma sistemleri.

e. Her türlü silah platform araçları.

f. Askerî amaçlı insansız kara araçları.

g. Askeri amaçlı her türlü köprücü araçları ve ana parçaları ile köprü kurma botları.

3. ASKERÎ PATLAYICILAR VE PİROTEKNİK MALZEME:

a. Yukarıda belirtilen namlulu silâhlarda kullanılan her türlü mühimmat.

b. Her cins tapalar.

c. Tahrip amaçlı kullanılan (bomba, el bombası, sis bombası, mayın ve tahrip kalıbı gibi) her türlü askeri patlayıcı malzeme.

ç. Yakıcı, yanıcı ve eritici her türlü askerî piroteknik malzeme.

d. Katı ve sıvı patlayıcılar.

e. Roket ve füze yakıtları ile sevk fişekleri.

4. ROKETATAR, ROKET, FÜZELER VE TORPİDOLAR:

a. Her çap ve menzildeki roket, füzeler ve torpidolar ile bunların ana parçaları (roket motoru, kanatlar, harp başlığı, gövde, arayıcı başlık, güdüm sistemi, sensör ve işaretleyiciler.)

b. Her çap ve menzildeki roket, füzeler ve torpidolara ait fırlatma sistemleri ve ana parçaları.

c. Her çap ve menzildeki güdümlü tanksavar silah sistemleri ile bunlara ait ana parçalar, tapa ve ateşleyiciler (mühimmatı dâhil).

5. KİMYASAL, BİYOLOJİK RADYOLOJİK VE NÜKLEER SİLÂHLAR:

a. Bu silâhlar ile kullanılabilecek her türlü tahrip maddesi, mühimmat ve bu silâhların yerleştirilmesi ve taşınması, fırlatılması amacıyla kullanılan sistemler.

b. Askerî amaçla kullanılan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere karşı koruyucu malzemeler/sistemler, maske ve süzgeçler ile koruyucu melbusat.

6. SAVAŞ UÇAKLARI VE HELİKOPTERLER İLE DİĞER HAVA ARAÇLARI:

a. Askerî amaçlı her çeşit uçak, helikopter ve insansız hava araçları ile bunlara monte edilebilecek keşif, hedef tespit ve atış kontrol teçhizatı ve/veya elektronik harp aksamı ile patlayıcı yükü veya kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler taşıyabilecek dronlar.

b. Bu vasıtalara takılan her türlü silâh sistemi, donanımı ve mühimmatı.

c. Bu vasıtalarda kullanılan hedefe yönelme ve hedef takip cihazları.

ç. Bu vasıtalarda kullanılan diğer özel amaçlı askerî mekanik, elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar.

7. SU ÜSTÜ VE SU ALTI SAVAŞ GEMİLERİ:

a. Su üstünde ve altında kullanılan her tür ve sınıftaki savaş gemileri ve platformlar.

b. Bunlarda kullanılan silâh ve atış kontrol ve komuta kontrol sistemleri.

c. Deniz platformlarında kullanılan askerî amaçlı diğer özel mekanik, elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar ile zırh malzemesi.

ç. Askerî amaçlı her türlü bot.

d. Askeri amaçlı insansız su üstü ve su altı deniz araçları.

8. ASKERÎ KOMUTA KONTROL, MUHABERE VE BİLGİ SİSTEMLERİ:

a. Elektronik Harp (EH), Elektronik Taarruz (ET) Elektronik Korunma (EK) cihaz ve sistemleri ile bu sistemlerin test ve değerlendirmesini yapan, etkinliğini artıran/azaltan taktik ve teknik geliştirmeye yönelik simülatör ve simülasyon sistemleri.

b. Askerî amaçlı veya emniyetli (kriptolu) telli ve telsiz muhabere sistem ve cihazları.

c. Askerî amaçlı veya ulusal güvenlik amaçlı kullanılan kripto ve ses emniyet cihazları.

ç. Lazer kaynaklı her türlü silâh ve askerî haberleşme sistemleri.

d. Askerî amaçlı kullanılan NATO ve ACE tipi şelterler.

e. Askerî dinleme ve kestirme, uzak gözetleme ve kayıt cihazları ile radar ve ekipmanları.

f. Her türlü askerî ve ulusal güvenlik amaçlı yazılımlar.

g. Her türlü askerî amaçlı eğitim simülâtörleri ve simülasyonları.

9. ASKERÎ AMAÇLI HAVA VE UZAY SİSTEMLERİ:

a. Askerî amaçlı uydu sistemleri, taşınabilir/sabit uydu yer terminalleri ile bu sistemlere ait uzay ve yer teçhizatı.

b. Uydularda keşif, gözetleme, karıştırma, haberleşme sevk ve güdüm amacıyla kullanılabilecek donanımları ve silah sistemleri.

10. ASKERÎ KEŞİF, GÖZETLEME VE TESPİT SENSÖRLERİ, COĞRAFİ KONUM BELİRLEME VE SEYRÜSEFER SİSTEMLERİ:

a. Askerî amaçlı kullanılabilecek INS (Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri) ile GPS (Coğrafi Konum Belirleme) cihazları ile diğer koordinat belirleme yer ve yön tespit cihazları.

b. Termal IR (Kızılötesi) ve lazer özellikli nişan tevcih, atış kontrol ve gözetleme alet ve cihazları.

c. Askerî amaçla kullanılan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tespit/teşhis cihazları/sistemleri, patlayıcı madde ve mayın detektörleri.

ç. Askerî amaçlı gece görüş cihazları.

d. Askerî amaçlı lazer işaretleme cihazları, lazer noktalayıcılar ve lazer hedef tespit sistemleri.

e. Stabilize plâtformlar.

f. Askerî amaçlı kullanılabilecek diğer elektro-optik sistemler

g. Gece görüş dürbünlerinde kullanılan askerî amaçlı görüntü yoğunlaştırıcı tüpler.

ğ. Askerî amaçlı görüntü işleme sistemleri.

11. DİĞER ASKERÎ MALZEME VE CİHAZLAR:

a. Yukarıda yer almayıp, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası ihracat kontrol rejimlerinden olan:

(1) Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) kapsamında FTKR kılavuzu ile Ekipman, Teknoloji ve Yazılım Eki’nin yürürlükteki son versiyonunun kontrolünü öngördüğü malzeme ve

(2) Wassenaar Düzenlemesi (WD) kapsamında güncelleştirilen Mühimmat Listesinin kontrolünü öngördüğü malzeme ve teknolojiler.

b. Askeri amaçlı, balistik koruma özellikli (%85 veya daha yüksek saflıkta ve 60 mikrometre veya daha küçük tane boyutlu) Bor/Borkarbür, Silisyum Karbür, Titanyum Diborür ve Alümina bileşikleri.

c. Gece görüş dürbünü ve termal kamera ile görünmeyen (görülemeyen) kumaş.

ç. Askerî amaçlı olarak kullanılan görünmezlik teknolojileri (Radar Soğurucu Malzemeler, Radar Soğurucu Yapılar, Radar Kesit Alanı Tahmin Yazılım Kodları, Infrared/Gözle Görülür/Akustik/Manyetik İz Azaltıcı Malzeme ve Teknikler ile her türlü İz Tahmini Yazılım Kodları).

d. Askerî amaçlı paraşüt.

e. Askeri maksatlı silah, araç ve gereçlerde kullanılan Nanoteknoloji.

12. DİĞER HUSUSLAR:

a. Yukarıda belirtilen sistemlerde yer alan sivil amaçlı kullanıma uygun yazılımlar ve genel imalât malzemeleri (civata, somun, vida, conta, o-ring, boya v.b.) Kontrole Tâbi Liste kapsamında değildir.

b. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer harp maddeleri/silahlarının ithalatı, ihracatı ve üretimi taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler gereği yasaklanmıştır.

MADDE 2 – Bu Liste, 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Liste hükümleri, 5202 sayılı "Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu" gereği Türkiye’de "Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı" olan MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi