Numune Alma İşlemleri Hakkında Gümrükler Gn. Md. 31.03.2014 / 06491 Sayılı Tasarruflu Yazısı

 

Numune Alma İşlemleri Hakkında Gümrükler Gn. Md. 31.03.2014 / 06491 Sayılı Tasarruflu Yazısı

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 76627242-663.99 [İD]

Konu : Numune Alma İşlemleri Hk.

 

31.03.2014 / 06491

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından "Tüm Yönleriyle Laboratuvar ve Tahlil İşlemleri" Sürecinin Denetimi sonucunda düzenlenen 27.12.2013 tarihli ve 2013-1172/3-1083/3 no.lu raporun Denetim Sonuçları bölümünün 1.1, 1.2 ve 1.3 bulgu/öneri kısımlarında "Laboratuvar tahliline tabi eşyadan numunelerin Numune Alma Kılavuzunda yer alan standart prosedürlere göre alınması konusunda daha fazla hassasiyet gösterilmesi; numune alma ortam ve uygulamalarının zaman zaman gümrük idare amirleri tarafından kontrol edilmesinin uygun olacağı; “kaçakçılık riski yüksek” eşyalara ait numunelerin laboratuvarlara intikal ettirilmesinde ilave tedbirler alınması" belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Filiz KARADEMİR

 

Bakan a.

 

Daire Başkanı


DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi