Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen vergi tahsilâtlarının iptalinin bankalardan değil ilgili gümrük idaresi tarafından gerçekleştirileceği 2012/08 sayılı gen

 

Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen vergi tahsilâtlarının iptalinin bankalardan değil ilgili gümrük idaresi tarafından gerçekleştirileceği 2012/08 sayılı genelgeyle bildirildi

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2012/8 Sayılı Genelgesi (Bankalarca yapılan tahsilâtlar hk.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.21.0.RKG.0.00.06.00-010.06.02

Konu : Bankalarca yapılan tahsilatlar

 

GENELGE

(2012/8)

Bilindiği üzere 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin (Sıra No:1) 45 inci maddesi ile; mavi hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden gümrük vergileri ve sair vergilerin, onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişinin banka hesabından ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Konuya ilişkin teknik düzenlemeler tamamlanmış olup bu kapsamda tahsilat sisteminde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Tahsilat sisteminde yapılan değişiklik uyarınca; bankalarca gerçekleştirilen tahsilatların iptal edilmek istenmesi durumunda bu işlem, bankalar yerine ilgili gümrük idaresi tarafından, BİLGE Sistemi altında yer alan muhasebe modülü kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi